"Dyspensa biskupa opolskiego z okazji Dnia Kobiet" - głosi komunikat na stronie diecezji opolskiej. Święto wszystkich pań przypada w tym roku w piątek, kiedy katolików obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Biskup Andrzej Czaja udzielił wiernym zwolnienia z tego obowiązku w dniu 8 marca.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów mięsnych w Kościele katolickim należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba, że w danym dniu przypada jakaś uroczystość. 

Na przypadający 8 marca Dzień Kobiet bp Andrzej Czaja udzielił wiernym diecezji opolskiej oraz wszystkim przebywającym na jej terenie dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. 

"Biskup Opolski mając na uwadze dobro duchowe wiernych, na podstawie kanonu 87§ 1 KBK, udziela dyspensy od obowiązku zachowania piątkowej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych dla wszystkich wiernych przebywających na terenie diecezji opolskiej w dniu 8 marca 2024 r." - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie diecezji opolskiej.

Zgodnie z Kodeksem prawa kanonicznego, "prawem o wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły czternasty rok życia, prawem zaś o poście są związane wszystkie osoby pełnoletnie, aż do rozpoczęcia sześćdziesiątego roku życia. Duszpasterze oraz rodzice winni zatroszczyć się, żeby również ci, którzy z racji młodszego wieku nie są związani jeszcze prawem postu i wstrzemięźliwości, byli wprowadzeni w autentyczny duch pokuty".