Status Breast Cancer Unit (BCU) uzyskał Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 w Rzeszowie. Akredytacja przyznawana jest wyspecjalizowanym ośrodkom, które zapewniają kompleksowe leczenie osobom chorym na raka piersi. Oznacza, że placówka zapewnia wielodyscyplinarne leczenie skojarzone i pomaga pacjentom w kompleksowy sposób.

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 w Rzeszowie (KSW) uzyskał status Breast Cancer Unit (BCU). Akredytacja przyznawana jest wyspecjalizowanym ośrodkom, które zapewniają kompleksowe leczenie osobom chorym na raka piersi.

Obecnie w leczeniu onkologicznym stosuje się tzw. wielodyscyplinarne leczenie skojarzone, które uwzględnia zarówno metody leczenia miejscowego (chirurgia i napromienianie) oraz systemowego (chemioterapia, hormonoterapia, terapie celowana molekularnie).

Jak zaznaczył pełnomocnik dyr. KSW ds. Podkarpackiego Centrum Onkologii Janusz Rolski, w leczeniu nowotworu czas reakcji odgrywa ogromne znaczenie.

Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest, kiedy w przypadku podejrzenia choroby nowotworowej, pacjent zostanie skierowany do diagnostyki i leczenia do ośrodka referencyjnego, który specjalizuje się w kompleksowej terapii nowotworów danego typu. W przypadku stwierdzenia podejrzanej zmiany w piersi pacjent może natychmiast zgłosić się do naszego ośrodka. Skierowanie nie jest potrzebne - zaznaczył.

Pełne wsparcie w jednym miejscu

Ośrodek referencyjny typu Breast Cancer Unit specjalizuje się w leczeniu raka piersi i skupia w jednym miejscu doświadczonych specjalistów z zakresu chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej, radioterapii, patomorfologii, diagnostyki oraz posiada zaplecze rehabilitacyjne i oferuje wsparcie psychoonkologa.

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem wśród Polek. Zachorowalność jest największa wśród kobiet między 55. a 65. rokiem życia.

Jak poinformował rzecznik prasowy rzeszowskiego szpitala Andrzej Sroka, dzięki rozwojowi współczesnej medycyny możemy mówić o raku piersi jako chorobie w większości przypadków wyleczalnej.

Warunkiem wyleczenia jest rozpoznanie choroby w miarę wczesnym stadium oraz podjęcie leczenia. Wybór odpowiedniego leczenia zależy od wielu czynników. Najważniejsze z nich to stopnień zaawansowania klinicznego, obecność przerzutów w węzłach chłonnych, typ histologiczny oraz podtyp biologiczny - dodał.

Rzeszowska placówka zapewnia, że specjalizacja w leczeniu raka piersi daje również szanse na włączenie do badań klinicznych, w ramach których testowane są najnowsze terapie, niedostępne jeszcze komercyjnie.

W ocenie dyrektora KSW 1 Janusza Ławińskiego, optymalnym rozwiązaniem w kontekście leczenia raka piersi jest zgromadzenie wszystkich dostępnych metod leczenia w jednym szpitalu. Jest to możliwe w jednostkach typu BCU. Są to nowoczesne, dobrze wyposażone ośrodki, które oferują pacjentom kompleksową opiekę zespołu interdyscyplinarnego i są uważane za przyszłość onkologii - uważa Ławiński.