115 osób na Podkarpaciu pobiera z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych świadczenie honorowe z tytułu ukończenia 100 lat – poinformował rzecznik prasowy ZUS w regionie Wojciech Dyląg. Rzecznik dodał, że dwa lata temu było to 95 osób.

Jak podał Dyląg, w regionie systematycznie przybywa osób, którym ZUS wypłaca świadczenia honorowe z tytułu ukończenia 100 lat. Obecnie takich osób jest 115, a w maju 2019 r. to świadczenie w regionie otrzymywały 83 osoby, a w sierpniu 2020 - 95.

Na Podkarpaciu funkcjonują dwa oddziału ZUS w Jaśle i Rzeszowie. W tym pierwszym oddziale świadczenie jest obecnie wypłacane 33 stulatkom, najstarsza osoba to kobieta z Jasła - urodzona w 1915 r. Natomiast oddział ZUS w Rzeszowie wypłaca świadczenie dla 82 stulatków, najstarsza osoba to kobieta z Tarnobrzega, także urodzona w 1915 r.

Jak przypomniał Dyląg, seniorzy, którzy ukończyli sto lat i otrzymują z ZUS emeryturę lub rentę - świadczenie honorowe otrzymują z urzędu, bez składania dodatkowych wniosków. Jest ono wypłacane dożywotnio i stanowi comiesięczny dodatek do emerytury - zaznaczył.

Podkreślił, że świadczenie dostają także ci, którzy nie przepracowali ani jednego dnia i nie pobierają ani emerytury, ani renty.

W przypadku osób niepobierających świadczenia emerytalno-rentowego, świadczenie honorowe przyznawane jest wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej lub jego pełnomocnika złożony w najbliższej placówce ZUS, z dołączonym do niego dokumentem, potwierdzającym datę urodzenia - podał Dyląg.

Świadczenie honorowe przysługuje osobom, które ukończyły 100 lat i jest wypłacane co miesiąc. Kwota bazowa jest ustalana corocznie i obowiązuje od dnia 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku. Świadczenie co roku jest wyższe i dlatego stulatkowie otrzymują świadczenia honorowe w różnych kwotach. Dla osób, które ukończyły sto lat po 28 lutego 2022 r., świadczenie honorowe wynosi 4944,79 zł brutto.

ZUS nie jest jedyną instytucją, która wypłaca świadczenie honorowe dla stulatków. Oprócz ZUS-u specjalny dodatek dla swoich emerytów i rencistów wypłaca jeszcze KRUS i resortowe zakłady emerytalne: MSWiA i MON.