Nadbużańska Obrona Terytorialna będzie wspierać Straż Graniczną w obronie granicy. "Ważnym priorytetem będzie także zapewnienie bezpieczeństwa i pomoc lokalnej społeczności w sytuacjach kryzysowych", zapowiada dowódca 19. Nadbużańskiej Brygady Obrony Terytorialnej, płk Robert Kasperczuk.

Ze względu na duże zainteresowanie kandydatów służbą w WOT, dowódca 19. Nadbużańskiej Brygady OT podjął w marcu ubiegłego roku decyzję o sformowaniu nowych brygad: nadbużańskiej, przemyskiej, stołecznej.

Patrząc z perspektywy czasu na aktualną sytuację na granicy, decyzja była słuszna. Głównym naszym zadaniem będzie wspieranie działalności Straży Granicznej w ochronie granicy i w tym kierunku będziemy budować nasze zdolności. 

Naszym celem jest nawiązanie współpracy szkoleniowej z Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej, podkreślił płk Robert Kasperczuk. 

Formowanie nowej brygady do 2025 roku

Nowa brygada będzie liczyć powyżej 2 tysięcy żołnierzy, którzy będą odpowiadać za siedem powiatów graniczących z Białorusią i Ukrainą, tj. pow. bialski, m. Biała Podlaska, pow. chełmski, m. Chełm, pow. włodawski, hrubieszowski, tomaszowski.

Formowanie rozpoczęło się od budowania dowództwa brygady, batalionu lekkiej piechoty oraz pododdziałów wsparcia i zabezpieczenia w Chełmie. 

W 2023 r. powstanie kolejny batalion piechoty lekkiej zlokalizowany w Hrubieszowie i Poturzynie, a także pododdział saperów w lokalizacji chełmskiej, a w 2024 r. do struktur przyjmiemy batalion lekkiej piechoty z Białej Podlaskiej, zapowiada dowódca.

NBOT zachęca. Są profity, w tym tańsze paliwo

Pułkownik Kasperczuk zachęcił kandydatów do służby w 19. Nadbużańskiej Brygadzie OT. Zapraszamy każdego, służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej można pogodzić praktycznie z każdym zawodem, szkołą czy studiami, zaznaczył. 

chodzi również o byłych żołnierzy zawodowych, którzy przeszli na emeryturę. Wśród profitów wymienił m.in. elastyczny system służby, ochronę stosunku pracy, kursy i szkolenia, możliwość awansu. 

Żołnierz OT jest zobowiązany przesłużyć minimum dwa dni miesięcznie. Za każdy taki dzień przysługuje wynagrodzenie od około 129 do 230 zł, w zależności od stopnia. 

Z kolei, dodatek za gotowość bojową wynosi 456 zł miesięcznie. Za każde 30 dni służby przysługuje dwa dni urlopu, poinformował dowódca 19. Nadbużańskiej Brygady OT. 

Do tego dochodzą jeszcze inne dodatki, nagrody, zapomogi oraz np. ulgi na przejazd środkami komunikacji publicznej (78 proc.) i tańsze paliwo na stacjach Orlen.