Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał pozwolenie na użytkowanie Dworca Lublin - poinformowała Justyna Góźdź z Kancelarii Prezydenta Miasta. Oznacza to, że budynek spełnia wszelkie wymogi prawa budowlanego i został wykonany zgodnie z projektem.

Cały czas trwają jeszcze odbiory techniczne inwestycji. Na początku grudnia obiekt ma być przekazany nowemu zarządcy - Zarządowi Transportu Miejskiego, który będzie mógł rozpocząć prace adaptacyjne we wnętrzu budynku.

Jak zapowiada miasto, pierwsze autobusy odjadą z Dworca Lublin z początkiem roku.

W połowie stycznia planowane są Dni Otwarte z atrakcjami dla mieszkańców.

Dworzec Metropolitalny w Lublinie znajduje się naprzeciwko dworca kolejowego. Będzie przeznaczony do obsługi komunikacji miejskiej i podmiejskiej, a także linii PKS i busów  prywatnych przewoźników. 

Trwają prace nad siatką połączeń, w której uwzględnione zostaną liczne uwagi mieszkańców, zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych.

Budowa Dworca wraz z przebudową układu komunikacyjnego w jego rejonie, to część projektu: Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020. Całkowita wartość projektu to prawie 340 mln zł, z czego blisko 194 mln zł stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich.