Najważniejsza od lat droga w Łodzi, czyli przedłużona Trasa Górna - już jest dostępna dla kierowców. Teraz łatwiej i szybciej można dojechać do węzła na autostradzie A1 z dzielnic: Górna i Polesie.

Trasa Górna od dziś jest gotowa i dostępna dla kierowców. Zakończyła się ważna miejska inwestycja.

Nowy odcinek Trasy Górna został oddany do użytkowania dziś. W plebiscycie na nazwę dla nowego odcinka Trasy Górna, w ciągu jednego dnia, wzięło udział blisko 20 tysięcy osób - mówi Adam Pustelnik, wiceprezydent Łodzi. Zwyciężyła nazwa: "600-lecia Łodzi". Lepszej nazwy nie moglibyśmy sobie wymarzyć, ale najważniejsze, że wybrali ją łodzianie. 

Dzięki Trasie Górna dojedziemy do autostrady znad Bałtyku w Tatry. Połączyła ona skrzyżowanie ulicy Rzgowskiej z Aleją Bartoszewskiego z węzłem na A1. 

Efektem budowy jest 5,7 km nowej, bezpiecznej jezdni. Trasa ma po jednym pasie ruchu w każdą stronę.

Nośność nowej drogi przewiduje obciążenia podobne do standardów autostrad i dróg ekspresowych. Odcinek - który zaczyna się od ul. Rzgowskiej - prowadzi do granic miasta przy ul. św. Rafała Kalinowskiego i dalej przez gminę Brójce do autostrady A1.

Wzdłuż trasy posadzonych zostało w sumie 3 tys. drzew i ponad 22 tys. krzewów. Są to m.in.: dąb szypułkowy, klon pospolity, sosna górska czy platan klonolistny.

Wśród krzewów są głównie berberysy, róże, jałowce i sosna kosodrzewina. Całość uzupełnia 6 tys. bylin i traw ozdobnych. 

Koszt budowy przedłużenia Trasy Górna do autostrady A1 to ponad 123 mln złotych. Dofinansowanie z UE wyniosło nieco ponad 96 mln zł, a z budżetu państwa przeszło 11,5 mln złotych.

Trasa Górna to inwestycyjnie trzy odcinki: od ul. Pabianickiej do ul. Paradnej, od ul. Paradnej do ul. Rzgowskiej oraz ul. Rzgowskiej do ul. św. Rafała Kalinowskiego.

Dwa pierwsze powstały w latach 2012-2014 i otrzymały nazwę Al. Władysława Bartoszewskiego. Ten ostatni budowany był latach 2022-2023.

Przedłużenie Trasy Górna to wspólna inwestycja samorządów miasta i województwa łódzkiego. Inwestorem 5-kilometrowego odcinka na terenie Łodzi był Zarząd Inwestycji Miejskich. 2-kilometrowy fragment - od granic miasta Łodzi do węzła na terenach gminy Brójce - koordynował Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Trasa to nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 714.