Z okazji Dnia bez śmiecenia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Łodzi rozpoczął nową kampanię informacyjną dotyczącą segregacji śmieci - "Nie jestem śmieciem. Jestem cennym surowcem!". MPO przypomina: "nie śmiecąc chronisz środowisko i szanujesz naszą wspólną przestrzeń życiową".

World non-waste Day, to pomysł wypracowany przez młodzież z kilkunastu krajów współdziałających w ramach międzynarodowego  programu "Europejski Eko-Parlament Młodzieży", przedsięwzięcia firmowanego przez PRO EUROPE (organizację zrzeszającą działające w ramach systemu Zielonego Punktu organizacje odzysku), a koordynowanego i sponsorowanego w Polsce przez Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. - informuje łódzkie MPO.

Jak przypomina spółka, 11 maja 2001 roku polski Sejm "przyjął pakiet ustaw, regulujących m.in. obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi, rozpoczął również funkcjonowanie polski system gospodarki odpadami opakowaniowymi zorganizowany zgodnie z wytycznymi Dyrektywy UE 94/62".