W związku z kryzysem uchodźczym Łódź otrzyma z UNICEF-u 36 mln zł. Środki przeznaczone zostaną m.in. na edukację, działania prozdrowotne i integracyjne skierowane zarówno do dzieci i młodzieży z Ukrainy, jak i do przyjmującej je społeczności lokalnej.

Na konferencji prasowej prezydent Łodzi Hanna Zdanowska wspólnie ze starszym koordynatorem UNICEF-u ds. działań na rzecz uchodźców w Polsce Rashedem Mustafą Sarwarem poinformowali o podpisaniu umowy przewidującej wspólne działania na rzecz uchodźców aż do marca 2023 r. To pierwszy krok do przekazania miastu 36 mln zł w ramach pomocy związanej z kryzysem uchodźczym. Pieniądze służyć będą zarówno dzieciom uchodźców, jak i lokalnej społeczności.

Dziękuję, że UNICEF dostrzegł nas i wspólnie będziemy mogli zrobić dużo, dużo więcej na rzecz tych, którzy w Łodzi szukają schronienia. Dla naszych łodzian - bo tak ich traktujemy - będziemy realizować szereg działań w zakresie edukacji, pomocy psychologicznej, zdrowotnej, ale także spędzania wolnego czasu. UNICEF wesprze nas nie tylko pokaźną kwotą, ale też wsparciem merytorycznym niezbędnym w sytuacji, gdy - według szacunków - ok. 15 proc. populacji miasta to Ukraińcy - podkreśliła Zdanowska.

Pomocy potrzebują szczególnie najmłodsi

Jak zaznaczyła, asymilacja i umiejętność połączenia obu społeczności są bardzo ważne, szczególnie jeśli chodzi o najmłodsze pokolenie.

Od kilku tygodni w łódzkim magistracie odbywały się spotkania przedstawicieli UNICEF-u z Wydziałem Edukacji, Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych, Biurem Aktywności Miejskiej, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Omawiane były konkretne plany pomocy dla uchodźców z Ukrainy.

Dla nas każde dziecko ma takie same prawa - niezależnie od tego, skąd pochodzi, gdzie się aktualnie znajduje i jak długo będzie tam przebywać - przypomniał Rashed Mustafa Sarwar.

Dodał też, że sezon letni będzie znakomitym czasem, by przygotować polskie szkoły do przyjęcia młodych uchodźców, zorganizować szkolenia językowe, wsparcie psychologiczne, zapewnić zajęcia integracyjne.

W toku spotkań omawiane są priorytetowe obszary wymagające wsparcia. Do najważniejszych działań, jakie zostaną sfinansowane dzięki wsparciu UNICEF-u, należeć będzie zapewnienie dodatkowego wyposażenia szkół, przedszkoli i żłobków w niezbędne do przyjęcia nowych uczniów meble, a także sprzęt komputerowy, w tym wspomagający naukę języka oraz inne pomoce naukowe.

Wakacyjna oferta dla dzieci

W wakacje dzieci i młodzież będą mogły skorzystać z zajęć sportowych, kulturalnych i z wycieczek. Inną bardzo istotną kwestią jest zapewnienie wszystkim dzieciom równego dostępu do opieki zdrowotnej. Wsparcie UNICEF-u przewiduje możliwość rozszerzenia programu opieki dentystycznej oraz programu szczepień.

Łódź przyjęła do swoich placówek także około 100 podopiecznych ukraińskich domów dziecka - w tym dzieci z niepełnosprawnościami. Dzięki wsparciu UNICEF-u będzie można zapewnić im jak najlepsze warunki, w tym rehabilitację i wsparcie psychologiczne. Magistrat poinformował, że w najbliższych dniach zostanie sfinalizowana praca nad konkretnym planem działań, co umożliwi przekazanie środków przez UNICEF.