W sobotę odbywa się wielkie sprzątanie Rudawy. Oprócz zbierania odpadów, zaplanowano także zarybianie rzek młodymi osobnikami pstrąga potokowego i lipienia.

Wydarzenie rozpoczęło się w sobotę rano.

Pomysłodawcą imprezy jest sołtys Rudawy Marcin Cieślak. Chodzi o edukowanie nie tylko dzieci i młodzieży, ale też dorosłych, by nie byli obojętni na sprawy ekologii.

Od pierwszych edycji "Wielkiego sprzątania Rudawy" staramy się, by uczestnicy tego wydarzenia wynieśli z niego szeroko rozumiany szacunek dla człowieka i dla otaczającego świata. Podczas tej imprezy wspólnie zbieramy około dwóch kontenerów odpadów - informują organizatorzy.

W akcję zaangażowane są dzieci i młodzież wraz z dorosłymi opiekunami.

Podczas tej imprezy do rzek: Rudawy, Racławki (Rudawki) oraz Krzeszówki wpuszczane są młode osobniki pstrąga potokowego oraz lipienia, którego populacja jest odtwarzana po blisko czterdziestu latach nieobecności w tych wodach.

W akcji "Wielkiego Sprzątania Rudawy" uczestniczą sołtys wraz z Radą Sołecką, Ochotnicza Straż Pożarna w Rudawie, Społeczna Straż Rybacka - Klub Przyjaciół Rudawy, Rudawskie Centrum Kultury oraz - po raz pierwszy - parafia Rudawa.