​W wyższych partiach Tatr panują bardzo trudne warunki do uprawiania turystyki. Na szlakach zalega śnieg - powyżej górnej granicy nie widać przebiegu szlaków - informują służby Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN). W Tatrach obowiązuje drugi, umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego.

Wiatr utworzył głębokie śnieżne zaspy w zagłębieniach terenu. Pod naporem śniegu gałęzie kosodrzewiny miejscami uniemożliwiają przejście. Utrudnienie stanowi również niski pułap chmur w partiach graniowych, który ogranicza widzialność i utrudnia orientację w terenie, co może prowadzić do pobłądzeń - informuje TPN.

Lepiej odłożyć wycieczkę po górskich szlakach!

Poruszanie się w wyższych partiach gór wymaga zimowego doświadczenia, umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego i dostosowania trasy do aktualnie panujących warunków. Konieczne jest posiadanie zimowego sprzętu turystycznego jak: raki, czekan, kask, lawinowe ABC - to jest detektor, sonda i łopatka.

Na niżej położonych szlakach również zalega śnieg. Należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ miejscami jest ślisko. Wychodząc na spacery dolinami reglowymi mogą się przydać raczki antypoślizgowe i kijki.