Tradycje barbórkowe oraz kult św. Kingi wśród górników Kopalni Soli Bochnia i Kopalni Soli Wieliczka, zostały wpisane na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Decyzję w tej sprawie podjął wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

"Wpis bez wątpienia przyczyni się do zachowania tych pięknych tradycji dla przyszłych pokoleń, ale również do promocji niematerialnego dziedzictwa kulturowego" - poinformowała na swoim profilu facebookowym Kopalnia Soli w Bochni.

Według uzasadnienia decyzji przedstawionego przez resort kultury i dziedzictwa narodowego, wszystkie elementy wchodzące w skład tradycji barbórkowych oraz kultu św. Kingi wśród górników bocheńskiej i wielickiej kopalni soli stanowią część górniczej tożsamości, przekazywanej z pokolenia na pokolenie - w przypadku Barbórki już od przełomu XVIII i XIX wieku.

Kult św. Kingi jest jednak zjawiskiem znacznie starszym. Jego początki możemy datować na czasy średniowiecza. Według historyków, o kulcie św. Kingi w Bochni wspominał już Jan Długosz, opisując jak w 1441 roku, kiedy w kopalni bocheńskiej, wybuchł straszliwy pożar, do grobu Kingi w Starym Sączu udała się pielgrzymka bochnian, aby błagać świętą o ratunek dla miasta. Oficjalny kult Kingi w Bochni i Wieliczce zapoczątkowany został w 1670 roku, kiedy komisja królewska, wydelegowana do rewizji żup krakowskich, ogłosiła ją patronką rodzimego górnictwa solnego. 

Każdego roku, by oddać cześć swojej patronce, górnicy pielgrzymują do jej grobu w Starym Sączu. Uczestniczą wówczas w mszy świętej odprawianej ku jej czci w Kopalni Soli w Bochni i Wieliczce.

W Polsce rejestr elementów niematerialnego dziedzictwa kulturowego tworzony jest od 2014 r. według zasad przyjętych w związku z Konwencją UNESCO.

Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego prowadzi minister kultury i dziedzictwa narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Obecnie znajdują się na niej 73 tradycje i zwyczaje, a wśród nich szopkarstwo krakowskie, Pochód Lajkonika, polskie tańce narodowe, bartnictwo, wyścigi kumoterek i barbórka górników węgla kamiennego na Górnym Śląsku.