26 małopolskich gmin i dwa powiaty podpisały umowy z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim na wieloletnie dofinansowanie linii autobusowych. W ramach rządowego tzw. funduszu autobusowego 129 linii otrzyma prawie 104 mln zł.

Projekt ma być szansą dla województwa

"Te kwoty robią wrażenie. One sprawią, że problemy lokalne dotyczące transportu i komunikacji będą mogły dzięki samorządom być skutecznie rozwiązywane" - podkreślił podczas podpisania umów woj. małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Według wojewody gotowość gmin i powiatów do organizowania i utrzymywania połączeń autobusowych wpisuje się w strategię mającą na celu wzmocnienie roli transportu publicznego na terenie Małopolski. Stworzenie i otwarcie tych linii wymaga współpracy i kooperacji samorządów - działań zintegrowanych i wspólnych - wskazał.

Podpisane umowy w ramach funduszu autobusowego gwarantują realizację zadań wieloletnich, nawet do 10 lat.

Wieloletnie projekty mają być szansą dla przewoźników

Według wojewody wprowadzenie możliwości podpisywania wieloletnich umów "to niezwykle istotna zmiana dla organizatorów transportu publicznego i zarazem szansa na trwałe utrzymanie lokalnych połączeń autobusowych".

Organizatorzy mogą tym samym zapewnić większą trwałość projektów. Długofalowe planowanie jest niezwykle istotne dla każdej jednostki samorządu terytorialnego - wyjaśnił Klęczar.

Kto otrzyma finansowanie?

Pieniądze przyznano 28 samorządom (26 gminom i dwóm powiatom). Dofinansowanie obejmuje prawie 104 mln zł i przeznaczone jest na uruchomienie 129 linii. Pierwsza transza na rok 2024 to kwota prawie 23 mln zł, a ostatnia - na rok 2033 - prawie 4 mln zł.

111 linii zrealizują gminy, dla nich przygotowano dotację o wysokości ponad 86 mln zł. Cztery gminy: Krzeszowice, Proszowice, Zabierzów i Zawoja zaplanowały najdłuższy, 10-letni okres realizacji.

Dwa zadania wieloletnie zrealizują powiaty: tatrzański (12,7 mln zł) i wadowicki (5,4 mln zł). Dzięki nim uruchomionych ma zostać 18 linii. Powiat wadowicki jest organizatorem zadania obejmującego najdłuższą, liczącą prawie 400 km linię objętą dopłatą.

Wysokość dofinansowań mieści się w przedziale od ponad 150 tys. zł do ponad 15 mln zł, a czas realizacji projektów objętych dofinansowaniem waha się od 2 do 10 lat. Najwięcej, bo 11, jest zadań trzyletnich.

Urząd wojewódzki zapowiada dalsze inwestycje

Jak poinformowało biuro prasowe Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, obecnie dofinansowaniem z tzw. funduszu autobusowego na ten rok w całym województwie objętych jest 328 linii - zarówno jeśli chodzi o zadania wieloletnie, jak i jednoroczne.

Do 25 marca trwa konkurs dotyczący rozdysponowania dodatkowych ponad 4 mln zł. Razem z tymi środkami dofinansowania na ten rok mogą przekroczyć 70 mln zł.