Uwaga kierowcy i pasażerowie w Krakowie! Od jutrzejszego poranka wprowadzone zostaną kolejne czasowe zmiany organizacji ruchu w Krakowie. Zamknięcia i zwężenia będą dotyczyły ronda Polsadu. Związane są z budową tramwaju do Mistrzejowic. Zostaną wyznaczone dodatkowe buspasy dla autobusów komunikacji miejskiej.

W okolicach ronda prowadzone będą brace związane z przebudową infrastruktury podziemnej. Jednym z kluczowych elementów ma być przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej. Jego średnica wynosi aż 140 cm. Obiekt zabezpiecza mieszkańców przed skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak podtopienia oraz powodzie.

Mieszkańców czekają zwężenia jezdni oraz zamknięcia pasów ruchu:

  • Na ul. Młyńskiej zostanie wyłączony pas do skrętu w prawo w al. Tadeusza Bora Komorowskiego. Obecny pas do jazdy na wprost zmieni swoje przeznaczenie i będzie pasem do jazdy na wprost i w prawo (w al. T. Bora Komorowskiego).
  • Na ul. Lublańskiej (jadąc od al. 29 Listopada) zostanie wyłączony buspas i pojazdy komunikacji miejskiej będą się poruszały razem z pozostałymi kierowcami wspólnym pasem (środkowy pas na rondzie) do jazdy na wprost (al. T. Bora Komorowskiego) i w lewo (ul. Lublańska w kierunku ronda Barei). Ta relacja będzie miała jeden pas na wylocie z ronda w kierunku al. T. Bora Komorowskiego.
  • Na ul. Lublańskiej w kierunku od al. 29 Listopada do ronda Polsadu oraz na al. T. Bora Komorowskiego od skrzyżowania z ul. Dobrego Pasterza (kierunek rondo Polsadu) wydzielony zostanie dedykowany buspas dla komunikacji miejskiej.

W związku ze zmianami zostaną wyznaczone dodatkowe buspasy dla autobusów komunikacji miejskiej:

  • na al. Tadeusza Bora Komorowskiego (w kierunku centrum),
  • na ul. Lublańskiej, na odcinku od ul. Czereśniowej w kierunku ronda Polsadu (w kierunku Nowej Huty),
  • na ul. Lublańskiej, na odcinku od ronda Barei do ronda Polsadu (buspas będzie obowiązywał od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do 10.00 i od godz. 14.00 do 18.00).

Robi się ciaśniej i na pewno mogą wypaść pewne utrudnienia ze względu na zabranie jednego pasa. Są to jednak prace niezbędne ze względu na realizację naszego zadania - zapowiada Krzysztof Dziobek, dyrektor kontraktu z firmy Gülermak. Ruch będzie utrzymany, tym bardziej, że mamy estakadę, która prowadzi ruch ze wschodu na zachód i jest bezkolizyjna. Relacja przelotowa pozostaje więc bez zmian. Z postępem naszych prac będziemy wprowadzali zmiany z samym funkcjonowaniem ronda. Przekształci się ono w pewne skrzyżowanie, gdzie będziemy puszczać ruch po skrzyżowaniach typu "T" w odpowiednich momentach, które są nam niezbędne do realizowania robót - dodaje.

Zmiany zostaną wprowadzone w czwartek o 7:00.