​W krakowskim Centrum Kongresowym ICE trwają obrady Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej. Biorą w nim udział delegatki i delegaci z całego świata, ze wszystkich 150 kościołów członkowskich w 99 krajach.

Światowa Federacja Luterańska powstała w 1947 roku, a wśród kościołów- założycieli jest Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce. Federacja ma system kwotowy, którego skrupulatnie przestrzega: 40 proc. delegatów to kobiety, 40 proc. mężczyźni a 20 proc. młodzież - tłumaczy Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska, rzecznik prasowy kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce.

Wśród delegatów są zarówno duchowni, jak i osoby świeckie. Podczas zgromadzenia podejmowane są ważne decyzje dotyczące funkcjonowania wspólnoty. Spotkanie w Krakowie odbywa się pod hasłem: "Jedno Ciało, Jeden Duch, Jedna nadzieja".

Zgromadzenie Ogólne to najwyższy organ decyzyjny Światowej Federacji Luterańskiej. Takie obrady mają miejsce raz na 6 lub 7 lat. W Polsce takie odbywają się po raz pierwszy.