Dotychczasowy wiceprezes Cracovii Jakub Tabisz został zawieszony przez Radę Nadzorczą MKS Cracovia SSA na zgromadzeniu w dniu 25 listopada 2022 roku. Ma to związek z zarzutami prokuratorskimi działania na szkodę Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Tabisz, który funkcję wiceprezesa Cracovii pełnił od 2003 roku, został 22 listopada zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dzień później prokurator przedstawił mu zarzuty działania na szkodę Polskiego Związku Piłki Nożnej w kwocie ponad miliona złotych i prania pieniędzy.

Zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 500 tysięcy złotych, dozoru policji połączonego z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu, zawieszenia w wykonywaniu czynności służbowych członka zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz nakazanie w/w powstrzymania się od działalności związanej z zajmowaniem się sprawami majątkowymi Polskiego Związku Piłki Nożnej.

W czwartek Tabisz wydał oświadczenie, którym napisał m.in.: "Wyrażam głęboką nadzieję, że rzetelna analiza zdarzeń z lat 2014 i następnych doprowadzi do całkowitego oczyszczenia mnie z postawionych mi bezzasadnych zarzutów, ponieważ jestem niewinny. Wyrażam zgodę na publikowanie danych osobowych".

W sprawie tej zarzuty postawiono jeszcze trzem osobom - Maciejowi S., byłemu sekretarzowi generalnemu PZPN, Iwonie T. i Gabrieli M.