W środę, 6 września, wprowadzona została zmieniona organizacja ruchu drogowego na ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie. Ma to związek z budową drogi ekspresowej S7.

W środę zostanie zmieniona organizacja ruchu na ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie - przekazał Kacper Michna, specjalista ds. komunikacji społecznej z małopolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

"Kierowcy na odcinku ok. 100 m pojadą zbudowaną wzdłuż ulicy dodatkową jezdnią. Tą jezdnią będą też poruszać się piesi" - podaje w komunikacie GDDKiA.

Jak poinformowała Dyrekcja, równoległy do dodatkowej jezdni fragment ul. Kocmyrzowskiej zostanie wyłączony z ruchu. "Ruch w obu kierunkach zostanie utrzymany, ale zostanie zlikwidowany wydzielony pas do lewoskrętu w ul. Łowińskiego. Obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40 km/h" - przekazuje krakowska Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Taka organizacja ruchu potrwa około 3 miesiące. GDDKiA podkreśla, że jej wprowadzenie jest niezbędne, żeby przebudować sieć ciepłowniczą i kontynuować prace przy budowie węzła Grębałów na trasie S7.

Budowa drogi S7 Widoma - Kraków Nowa Huta

Budowany odcinek drogi ekspresowej ma 18,3 km długości i połączy istniejące już węzły - Widoma i Kraków Nowa Huta.

GDDKiA informuje, że w ramach inwestycji powstaną cztery węzły (Łuczyce, Raciborowice, Kraków Mistrzejowice, Kraków Grębałów). Zrealizowane zostaną obiekty inżynierskie, drogi dojazdowe i technologiczne, mury oporowe, przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową. Przebudowane zostaną istniejące obiekty inżynierskie, sieć dróg (zjazdów, ulic), infrastruktura tramwajowa i kolejowa, sieć i urządzenia melioracyjne. Zbudowane lub przebudowane zostaną chodniki dla pieszych, ścieżki rowerowe, oświetlenie uliczne oraz infrastruktura techniczna.

Przewidziana jest również budowa urządzeń ochrony środowiska, w tym między innymi pasów zieleni izolacyjnej, ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych, przepustów i przejść ekologicznych wraz z systemem ochronno-naprowadzającym i odprowadzającym wody opadowe.