II tura wyborów samorządowych odbędzie się w niedzielę w 649 gminach i miastach. Wyborcy otrzymają jedną kartę do głosowania. II tura powinna być prostszą „procedurą” - podkreśliła Państwowa Komisja Wyborcza na konferencji prasowej.

Lokale wyborcze zostaną otwarte w niedzielę o godzinie 7:00, a zamknięte o 21:00. Głosowanie w II turze będzie prostsze. Wybór będzie tylko między dwoma kandydatami, chyba że zdarzy się sytuacja, że jest tylko jeden kandydat w związku z tym, że z jakiś przyczyn, z okoliczności różnych, drugi kandydat się wycofa, czy z innych przyczyn został skreślony - zaznaczył przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński. 

II tura wyborów będzie na pewno procedurą, którą szybciej uda się zakończyć, taką miejmy nadzieję - dodał szef PKW. Jak mówił, przygotowanie kart do głosowania, liczenie głosów oraz przygotowanie wyników wyborów w II turze jest dużo łatwiejsze. Zaznaczył, że komisje wyborcze nabrały też doświadczenia w czasie I tury wyborów.

PKW chce podać wyniki w poniedziałek

Według Hermelińskiego PKW chciałaby, aby ogłoszenie wyników nastąpiło niezwłocznie. I tak powinno nastąpić, ale to słowo niezwłocznie ma różne podteksty, różne znaczenia. Może to być i pierwszego dnia (po wyborach), przed południem, może być i po południu, może być też wtorek (...). Nie mogę podać konkretnego terminu - powiedział przewodniczący PKW. Chcielibyśmy podać (wyniki) już następnego dnia po wyborach, ale to zastrzegam się, też nie możemy tego gwarantować w 100 procentach, zależy to od tego, kiedy dostaniemy obwieszczenia od komisarzy - zaznaczył Hermeliński.

Wybierani będą wójtowie, burmistrzowie i prezydenci

II tura wyborów odbędzie się w 649 miastach i gminach. Wybierani będą wójtowie, burmistrzowie i prezydenci. Członek PKW sędzia Wiesław Błuś poinformował, że wyborca otrzyma jedną kartę do głosowania. Na karcie będą nazwiska dwóch kandydatów i powinno się postawić znak X w obrębie kratki przy nazwisku wybranego kandydata - dodał.

Jak zaznaczył, na karcie do głosowania może być też jedno nazwisko, tzn. tam, gdzie będzie tylko jeden kandydat. W takim przypadku wyborca będzie głosował za danym kandydatem lub przeciw jego wyborowi stawiając znak X w kratce oznaczonej słowem "tak" lub "nie".

W zaprezentowanym na konferencji spocie wyjaśniono, że jeżeli jedyny kandydat nie uzyska więcej niż połowy ważnych głosów na "tak", wójta, burmistrza lub prezydenta wybierze rada gminy.

Druga tura wyborów zostanie przeprowadzona w 5 miastach wojewódzkich: Gdańsku, Krakowie, Kielcach, Olsztynie i Szczecinie (w wyborach samorządowych w 2014 roku, drugą turę wyborów przeprowadzono w 11 miastach wojewódzkich).

(m)