Frekwencja: 45.96 proc.

Sejmik wojewódzki

LP. Komitet Poparcie
1. Platforma Obywatelska 33,89 proc.
2. Sojusz Lewicy Demokratycznej 26,09 proc.
3. Prawo i Sprawiedliwość 16,97 proc.
4. Polskie Stronnictwo Ludowe 14,49 proc.
5. Krajowa Partia Emerytów i Rensistów 3,96 proc.
6. Ruch Wyborców Janusza Korwin-Mikkego 2,06 proc.
7. Polska Partia Pracy - Sierpień 80 1,16 proc.
8. Unia Polityki Realnej 0,84 proc.
9. Polski Kierunek 0,32 proc.
10. Ruch Społeczny 2010 0,22 proc.

Sejmik wojewódzki

LP. Klub Liczba radnych
1. PO 11
2. SLD 9
3. PiS 5
4. PSL 5

Sejmik wojewódzki - kadencja 2006-2010

LP. Klub Liczba radnych
1. PO 15
2. Lewica 6
3. PiS 6
3. PSL 3