Koalicja 15 października i prezydent Lublina Krzysztof Żuk łącza siły. KO, PSL, Polska 2050 i Nowa Lewica udzieliły poparcia komitetowi wyborczemu Wspólny Lublin. Zdaniem Żuka wspólny start daje szansę na uzyskanie większości w radzie miasta.

Krzysztof Żuk ma wsparcie rządu

Posłanka Marta Wcisło (PO), minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman (PSL), były senator Jacek Bury (Polska 2050), Wiktor Sawicki (Nowa Lewica) i zastępca prezydenta Lublina Mariusz Banach (Wspólny Lublin) podczas piątkowej konferencji prasowej wyrazili poparcie dla obecnego prezydenta miasta, który ubiega się o reelekcję.

Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Żuka powstał po to, żeby skonsolidować środowiska i ugrupowania polityczne wokół najważniejszej dla nas sprawy, wokół nowej strategii rozwoju Lublina. Chodzi o budowanie przyszłości dla mieszkańców naszego miasta. Komitet - można powiedzieć - staje się koalicją 15 października, czyli sojuszem wszystkich tych sił demokratycznych. Zamierzamy współpracować też w wymiarze lokalnym i regionalnym - powiedział prezydent Żuk.

"Razem przeprowadzimy o wiele więcej zmian, które zapoczątkował już prezydent Żuk wiele lat temu. Ponadto skutecznie je realizował w ciągu swoich ostatnich kadencji" - stwierdził minister Hetman. Zapowiedział też, że za chwilę ruszą ogromne pieniądze z KPO i polityki spójności, dlatego potrzeba doświadczonego, kompetentnego człowieka, który będzie potrafił wykorzystać kolejną szansę, jaka stoi przed polskimi samorządami, w tym przypadku przed Lublinem.

Przedstawiciele wszystkich pięciu ugrupowań i prezydent podpisali deklarację programową, która przewiduje m.in. wsparcie mieszkalnictwa komunalnego i społecznego, zwiększenie kompetencji rad dzielnic w zarządzaniu miastem czy wspieranie lokalnych przedsiębiorców.

Czy listy są już gotowe?

Prezydent Żuk zapytany przez media o skład list w wyborach do rady miasta zastrzegł, że poszczególne ugrupowania traktują się po partnersku.

Stąd każde środowisko, ugrupowanie czy człon tego komitetu ma jedynkę, dwójkę, trójkę. Co do pozostałych pozycji wynika to ze zgłaszanych nazwisk, a także z parytetu. W każdym okręgu powinny być co najmniej trzy panie - powiedział Żuk dodając, że domknięcie list może potrwać kilka dni.

Odpowiadając na pytania mediów politycy wskazali, że na pierwszych miejscach w wyborach do Rady Miasta Lublin znajdą się:

  • Anna Augustyniak z PSL (okręg nr 1);
  • Jadwiga Mach ze Wspólnego Lublina (nr 4);
  • Bartosz Margul (nr 5) i Krzysztof Żuk (nr 6).

Mówiąc o kandydatach w dwóch pozostałych okręgach (nr 2 i 3) wymienili Magdalenę Szczygieł-Mitrus, Wiktora Sawickiego i Dariusza Sadowskiego.

Prezydent Żuk od lat rządzi miastem

Krzysztof Żuk rządzi Lublinem od grudnia 2010 roku, kiedy startując z komitetu PO w drugiej turze wygrał z kandydatem PiS Lechem Sprawką.

W 2014 roku w pierwszej turze pokonał Grzegorza Muszyńskiego z PiS.

W 2018 roku startował z własnego komitetu i ponownie wygrał z kandydatem PiS, którym wówczas był poseł Sylwester Tułajew.

Dotychczas start w tegorocznych wyborach na prezydenta Lublina zapowiedzieli także radny miejski PiS i dyrektor lubelskiego oddziału IPN Robert Derewenda oraz pisarz Marcin Wroński.