Dopiero 28 kwietnia, a więc za blisko trzy tygodnie, ustawą o powszechnym głosowaniu korespondencyjnym zajmą się senackie komisje. Jak ustalił dziennikarz RMF FM, Senat rano poprosił o przesłanie opinii na temat projektu odpowiednie instytucje i organizacje społeczne.

Jak zauważa Tomasz Skory, zwołanie komisji dopiero na 28 kwietnia to niekoniecznie świadoma zwłoka, jeśli wziąć pod uwagę, że lista organizacji, poproszonych o opinię zawiera 21 instytucji, takich jak: PKW, Sąd Najwyższy, RPO, rząd, Poczta Polska i jej związkowcy, stowarzyszenia radców prawnych, sędziów i adwokatów, samorządowcy oraz organizacje społeczne jak Komitet Helsiński czy Amnesty International. Senat poprosił też o opinię Inspektorów Ochrony Danych Osobowych - polskiego, i co niemniej ważne - europejskiego.

Ze względu na wagę zmiany przepisów wyborczych tuż przed wyborami i okres świąteczny termin na nadesłanie opinii to dwa tygodnie. Z kolei ze względu ich ilość i przewidywany zakres senatorowie potrzebują też kilku dni na zapoznanie się z nimi - stąd właśnie zwołanie posiedzenia trzech komisji, które mają się zająć projektem dopiero na 28 kwietnia. Ustawą zajmą się wtedy komisje: Ustawodawcza, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Jak wynika z opisanej tak procedury, ustawa o głosowaniu korespondencyjnym wróci z Senatu do Sejmu najwcześniej z końcem kwietnia.

Lista instytucji i organizacji, które Senat poprosił o przesłanie opinii:

1.           Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej

2.           Rzecznik Praw Obywatelskich

3.           Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

4.           Prezes Rady Ministrów

5.           Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

6.           Europejski Inspektor Ochrony Danych

7.           Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8.           Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

9.           Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych

10.         Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

11.         Prezes Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

12.         Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "IUSTITIA"

13.         Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Sędziów THEMIS

14.         Prezes Poczty Polskiej

15.         Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP

16.         Prezes Związku Miast Polskich

17.         Prezes Zarządu Unii Miasteczek Polskich

18.         Prezes Zarządu Fundacji Unia Metropolii Polskich

19.         Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Poczty

20.         Prezes Amnesty International Polska

21.         Prezeska Fundacja Panoptykon

W poniedziałek Sejm przyjął ustawę, zgodnie z którą wybory prezydenckie w 2020 r. zostaną przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. To samo rozwiązanie będzie miało zastosowanie w drugiej turze wyborów. Głosowanie będzie odbywać się bez przerwy od godziny 6 do godziny 20. W tych godzinach wyborcy - samodzielnie lub za pośrednictwem innej osoby - będą musieli umieścić kopertę zwrotną (z kartą do głosowania oraz podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu) w specjalnie przygotowanej do tego celu nadawczej skrzynce pocztowej na terenie gminy, w której widnieją w spisie wyborców.

Przepisy stanowią też, że w stanie epidemii, marszałek Sejmu może zarządzić zmianę terminu wyborów, określonego wcześniej w postanowieniu. Nowy termin wyborów prezydenta określony przez marszałka Sejmu musi odpowiadać terminom przeprowadzenia wyborów prezydenta określonym w konstytucji. Zgodnie z ustawą zasadniczą mogą one odbyć się w jedną z niedziel maja: 3, 10, 17.

Opracowanie: