Największa frakcja w Parlamencie Europejskim - Europejska Partia Ludowa - wzywa polski rząd do rezygnacji z organizowania wyborów prezydenckich w środku pandemii koronawirusa. "Wzywamy polski rząd do przeprowadzenia głosowania w sposób przejrzysty i otwarty, gdy pandemia ustanie, i zgodnie z warunkami przewidzianymi w (…) Konstytucji RP" - czytamy w wydanym przez EPL oświadczeniu.

EPL apeluje w oświadczeniu do rządu Prawa i Sprawiedliwości o skorzystanie z konstytucyjnych zapisów i ogłoszenie stanu klęski żywiołowej. Wskazuje przy tym wprost art. 228 Konstytucji RP, który mówi o stanach nadzwyczajnych i m.in. stwierdza, że "w czasie stanu nadzwyczajnego oraz w ciągu 90 dni po jego zakończeniu (...) nie mogą być przeprowadzane wybory do Sejmu, Senatu, organów samorządu terytorialnego oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, a kadencje tych organów ulegają odpowiedniemu przedłużeniu".

Zdaniem europosłów frakcji, dążąc do wyborów 10 maja, koalicja rządowa narusza liczne postanowienia Konstytucji i Kodeksu wyborczego.

Odwołując się w tym kontekście do jednego z przepisów forsowanej przez PiS ustawy o powszechnym głosowaniu korespondencyjnym, EPL podkreśla w oświadczeniu: "Zobowiązanie obywateli do umieszczania obok kart do głosowania ankiety z ich nazwiskami i numerami PESEL narusza zasadę tajności oddanego głosu".

Europosłowie frakcji zwracają również uwagę, że "wybory mają być organizowane przez wicepremiera i aktywnego polityka rządzącej większości, a nie przez apolityczny, niezależny organ, jakim była Państwowa Komisja Wyborcza". Jest to - jak podkreślono w oświadczeniu - niezgodne ze standardami europejskiej demokracji ani z dobrze ugruntowanymi zasadami Państwowej Komisji Wyborczej.

"Trudno zrozumieć, dlaczego polski rząd jest skłonny do ryzykowania życia i zdrowia Polaków, pracowników poczty oraz osób liczących głosy" - stwierdza EPL w oświadczeniu, po czym podkreśla: "Wzywamy rząd PiS do wdrożenia zapisów Konstytucji i ogłoszenia stanu klęski żywiołowej, który faktycznie obowiązuje, a nie został potwierdzony stosownymi decyzjami formalno-prawnymi. Pozwoli to na zagwarantowanie legalności wyborów oraz uratowanie życia wielu Polek i Polaków".

Do sytuacji wokół polskich wyborów prezydenckich odniosła się Roberta Metsola, rzeczniczka grupy EPL w Komisji wolności obywatelskich.

"PiS nie powinno wykorzystywać pandemii koronawirusa, aby za wszelką cenę zagwarantować drugą kadencję swojego prezydenta" - stwierdziła wprost.