Polskie Stronnictwo Ludowe proponuje, aby 2 proc. ze składki rentowej płaconej przez pracodawców było przeznaczane na fundusz senioralny – poinformował Władysław Kosiniak-Kamysz. Według niego dałoby to 7-8 mld zł na opiekę nad osobami starszymi.

Polskie Stronnictwo Ludowe proponuje, aby 2 proc. ze składki rentowej płaconej przez pracodawców było przeznaczane na fundusz senioralny – poinformował Władysław Kosiniak-Kamysz. Według niego dałoby to 7-8 mld zł na opiekę nad osobami starszymi.
Władysław Kosiniak-Kamysz /Andrzej Grygiel /PAP

Jak przypomniał wiceprzewodniczący PSL i szef resortu pracy i polityki społecznej, składka rentowa 4 lata temu została podniesiona do 8 proc. podstawy wymiaru składki. My teraz proponujemy, żeby nie obniżać tej składki, pomimo że jest dużo lepsza sytuacja na rynku pracy i jej większa ściągalność, proponujemy te 2 proc. przeznaczyć na fundusz senioralny - powiedział Kosiniak-Kamysz. Dodał, że przy większej liczbie osób pracujących dałoby to ok. 7-8 mld zł z przeznaczeniem na zadania związane z opieką nad osobami starszymi, m.in. bardzo dobre funkcjonowanie domów pomocy społecznej, domów dziennego pobytu dla seniorów czy asystentów osób starszych.

Demografia się niezwykle zmienia, już teraz 80-latków i starszych mamy ponad 1,5 mln, a stulatków ponad 5 tys., a będzie ich z roku na rok przybywać - zauważył szef resortu pracy. Przypomniał, że rodzina stanowi główny punkt programu PSL. Według niego opieka nad seniorami generuje nowe miejsca pracy w sektorze tzw. srebrnej gospodarki - produktów i usług adresowanych do osób starszych. To jest gałąź gospodarki, która będzie się najdynamiczniej rozwijać w najbliższym czasie, tu starsi dają prace młodym, a nie starzy odbierają pracę młodym - zaznaczył.

Wybory parlamentarne odbędą się 25 października.

Nie wiesz, na kogo zagłosować w wyborach parlamentarnych? Rozwiąż test!

(mn)