Kto utworzy rząd po jesiennych wyborach do Sejmu? Jak wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" ponad 57 proc. Polaków uważa, że PiS wygra wybory, ale tylko 39 proc. ankietowanych jest zdania, że rząd zostanie utworzony przez tę partię samodzielnie lub z innym ugrupowaniem. Jeśli chodzi o poparcie dla opcji stworzenia rządu przez obecną opozycję - czyli Koalicję Obywatelską, Trzecią Drogę i Lewicę - to zdania są tu podzielone niemal na pół - tak natomiast wynika z sondażu IBRIS dla RMF FM i "Rzeczpospolitej".

Obydwa sondaże zostały przeprowadzone w dniach poprzedzających niedzielne wydarzenia polityczne - m.in. Marsz Miliona Serc w Warszawie, konwencję Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach i akcję tysiąca spotkań Trzeciej Drogi.

Kto wygra wybory do Sejmu?

Jedno z dwóch pytań najnowszego sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" brzmiało: "Kto według Pani/Pana wygra jesienne wybory do Sejmu?".

Najwięcej ankietowanych (57,4 proc.) uważa, że 15 października 2023 roku wygra Prawo i Sprawiedliwość. Zdaniem 17,2 proc. Polaków wybory wygra Koalicja Obywatelska. Na zwycięstwo Polski 2050 i PSL stawia 4,4 proc. ankietowanych, a Konfederacji - 1,5 procent.

Kto utworzy nowy rząd po wyborach?

Drugie pytanie w sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" dotyczyło tego, kto utworzy rząd po jesiennych wyborach do Sejmu.

Najwięcej Polaków (39,1 proc.) stwierdziło, że nowy rząd utworzy PiS samodzielnie lub z innym ugrupowaniem. Niewiele mniej ankietowanych (35,9 proc.) uważa, że rządzić będzie obecna opozycja, a 6,9 proc. badanych udzieliło odpowiedzi: "Nie uda się utworzyć rządu, odbędą się przedterminowe wybory parlamentarne". "Nie wiem/Trudno powiedzieć" - uważa z kolei 18 proc. Polaków.

Czy nowy rząd powinna przejąć obecna opozycja?

Opinie dotyczące tego, czy po wyborach rządy w Polsce powinna przejąć obecna opozycja - czyli Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica - zebraliśmy w sondażu IBRIS dla RMF FM i "Rzeczpospolitej".

"Zdecydowanie się zgadzam" - takiej odpowiedzi udzieliło 34,3 proc. ankietowanych, a "raczej się zgadzam" - 15,1 proc. Podobnie (34 proc.) Polaków zdecydowanie nie zgadza się z tezą zawartą w pytaniu, a 16,6 proc. odpowiedziało, że "raczej się nie zgadza". Co ciekawe, nie było odpowiedzi "Nie wiem/Trudno powiedzieć".