Koalicja Obywatelska, Konfederacja Wolność i Niepodległość, Prawo i Sprawiedliwość, Polskie Stronnictwo Ludowe i Sojusz Lewicy Demokratycznej: tych 5 ogólnopolskich komitetów wyborczych zarejestrowała przed jesiennymi wyborami do Sejmu i Senatu Państwowa Komisja Wyborcza. W sumie PKW zarejestrowała - jak wynika z informacji na jej stronach - 88 komitetów wyborczych.

57 z nich to komitety wyborców, 30 to komitety partii politycznych, a jeden - Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni - jest komitetem koalicyjnym.

Tylko pięć komitetów - jak podaje PKW - zarejestrowało listy co najmniej w połowie okręgów wyborczych, co - zgodnie z Kodeksem wyborczym - oznacza, że mogą wystawić kandydatów w całej Polsce.

W poprzednich wyborach parlamentarnych takich komitetów zarejestrowano osiem, a były to: Prawo i Sprawiedliwość, Polskie Stronnictwo Ludowe, Platforma Obywatelska RP, Kukiz'15, Nowoczesna Ryszarda Petru, KORWiN, Partia Razem i Zjednoczona Lewica, pod której szyldem startowali: Sojusz Lewicy Demokratycznej, Twój Ruch, Polska Partia Socjalistyczna, Unia Pracy i Zieloni.

Listy kandydatów na posłów i kandydatury senatorów komitety mogły zgłaszać do północy we wtorek 3 września. Od momentu zarejestrowania natomiast komitet wyborczy może rozpocząć zbieranie podpisów pod listami kandydatów.

Zgodnie z przepisami, co najmniej 35 procent kandydatów na listach w wyborach do Sejmu muszą stanowić kobiety - mężczyźni, analogicznie, również co najmniej 35 procent.

Wszyscy kandydaci muszą spełniać kryterium wieku: o mandat poselski ubiegać się może tylko ktoś, kto najpóźniej w dniu wyborów skończy 21 lat, zaś w przypadku kandydata na senatora jest to 30 lat.

Kandydować nie mogą m.in. osoby pozbawione praw publicznych, skazane prawomocnym wyrokiem na karę więzienia za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe.


Kto chce kandydować do Sejmu i Senatu w Twoim okręgu wyborczym? Sprawdź to na interaktywnych mapach PKW! >>>>