Państwowa Agencja Atomistyki wydała komunikat w związku z przejęciem przez Rosjan kontroli nad elektrownią atomową w Czarnobylu. "Sytuacja radiacyjna w Polsce pozostaje w normie, jak również nie występuje zagrożenie dla zdrowia i życia ludności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" - podkreślono.

"PAA otrzymała informację z ukraińskiego urzędu dozoru jądrowego w ramach międzynarodowego systemu wczesnego powiadamiania o awariach jądrowych (ang. USIE), że o godz. 17:00 wszystkie obiekty na terenie Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej zostały przejęte przez obce siły zbrojne. Nie odnotowano ofiar ani nie doszło do żadnych zniszczeń" - czytamy w komunikacie Państwowej Agencji Atomistyki. Jak podkreślono, jest ona w stałym kontakcie z urzędem dozoru jądrowego Ukrainy.

Państwowa Agencja Atomistyki podała, że nie odnotowała żadnych zmian w wynikach pomiarów promieniowania jonizującego w ramach krajowego systemu monitoringu radiacyjnego. Przypomniała, że  prowadzi stały monitoring sytuacji radiacyjnej w kraju.

Państwowa Agencja Atomistyki poinformowała, że w ostatnich latach dokonała istotnej modernizacji sieci stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych na urządzenia nowego typu. Stacje zostały rozlokowane m.in. wzdłuż całej wschodniej granicy kraju umożliwiając bieżącą ocenę sytuacji radiacyjnej w przypadku gdyby zdarzenie radiacyjne miało miejsce na terenie krajów sąsiadujących.