Blisko 350 tys. uczniów VI klas szkół podstawowych w całej Polsce przystąpi w środę do sprawdzianu dla szóstoklasistów. To pierwszy rocznik, który od I klasy uczy się zgodnie z nowa podstawą programową i będzie pisać sprawdzian w nowej formule.

Komisja egzaminacyjna oblała egzamin

W minionym tygodniu opublikowane zostały wyniki kontroli NIK dotyczącej pracy komisji egzaminacyjnych, przeprowadzających oświatowe egzaminy zewnętrzne /sprawdzian dla szóstoklasistów, egzamin gimnazjalny, maturę, egzamin z przygotowania zawodowego/. Można stwierdzić, iż wyniki tej kontroli... czytaj więcej

Sprawdzian w nowej formule będzie się składał z dwóch części.
 
Pierwsza część sprawdzać będzie wiadomości i umiejętności z języka polskiego i z matematyki, w tym wykorzystywanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym. Uczeń będzie miał do rozwiązania zarówno zadania zamknięte (w takich zadaniach wybiera jedną poprawną odpowiedź spośród kilku podanych), jak i otwarte (sam udziela odpowiedzi).
 
Pierwsza część sprawdzianu rozpocznie się o godz. 9. Potrwa 80 minut. W przypadku części uczniów, którym przysługuje wydłużony czas pisania sprawdzianu np. dyslektyków, ta część potrwa 120 minut.
 
Po przerwie, o godz. 11:45 rozpocznie się druga część sprawdzianu - test z języka obcego. Szóstoklasiści, którzy przystąpią w środę do sprawdzianu są pierwszym rocznikiem, w którym wszyscy uczniowie już od pierwszej klasy obowiązkowo uczą się języka obcego. Do wyboru jest sześć języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski. W tej części sprawdzianu wszystkie zadania rozwiązywane przez uczniów będą zadaniami zamkniętymi. Potrwa ona 45 minut, w przypadku dyslektyków - 70 minut.
 
Pamiętajcie, aby na sprawdzian przynieść długopis z wkładem z czarnym tuszem. Telefon komórkowy najlepiej zostawcie w domu albo przed sprawdzianem oddajcie go nauczycielowi. Pamiętajcie, że w zadaniach, w których należy wybrać jedną odpowiedź z kilku podanych, trzeba wybrane odpowiedzi zaznaczyć na karcie odpowiedzi, zamalowując odpowiednie „okienka” (). Po zakończeniu każdej części sprawdzianu macie dodatkowe 5 minut, aby spokojnie sprawdzić, czy poprawnie zaznaczyliście wszystkie rozwiązania na karcie odpowiedzi. Jeżeli nie zdążycie tego zrobić, koniecznie powiedzcie o tym nauczycielowi - napisał dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik w specjalnym liście do szóstoklasistów.
 
Arkusze sprawdzianu wraz z propozycjami rozwiązań znajdziecie na RMF 24.

Chcesz ukończyć podstawówkę - musisz przystąpić do egzaminu

Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnego wypadku losowego nie może przystąpić do sprawdzianu w środę, będzie go pisać w drugim terminie - 1 czerwca. Uczeń przyłapany na ściąganiu podczas sprawdzianu musi przystąpić do niego jeszcze raz.
 
Uczniowie, którzy w ogóle nie przystąpią do sprawdzianu w tym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i zgłosić się na egzamin za rok.
 
Wynik sprawdzianu nie ma wpływu na przyjęcie ucznia do gimnazjum rejonowego. W przypadku wyboru innej szkoły wynik może zdecydować czy będzie się on uczył w wybranej szkole.
 
Swoje wyniki szóstoklasiści poznają 29 maja. 26 czerwca wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej uczniowie otrzymają wydane przez CKE zaświadczenia w wynikach. Wyrażone w procentach będą osobno podane z części pierwszej (z wyszczególnieniem wyniku dla zadań z języka polskiego i matematyki) i osobno z drugiej. Ma to umożliwić porównywanie wyników uzyskanych przez uczniów z danych przedmiotów na wszystkich etapach edukacji.
 
Do tej pory sprawdzian dla szóstoklasistów nie był dzielony na części. Miał charakter ponadprzedmiotowy, sprawdzał opanowanie przez ucznia umiejętności: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Trwał 60 minut. Wyniki ucznia ze sprawdzianu wyrażone były w punktach, osobno dla każdej z tych umiejętności. 

(mpw)