"Jezus umarł i zmartwychwstał po to, aby odkupić także nasze trudne dzieje. Dlatego też orędzie wielkanocne powinno dotrzeć przede wszystkim do tych, którzy cierpią, aby Zmartwychwstały Pan otworzył im drogę do nadziei i radości" - stwierdził w wielkanocnym orędziu przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki. Hierarcha składając życzenia rodakom w kraju i za granicą przyznał, że wielkanocne Alleluja pozostaje nieraz "w sprzeczności z płaczem zrodzonym z bolesnych sytuacji".

Przewodniczący KEP nawiązał do sytuacji za wschodnią granicą Polski. Życzył, by Chrystus zwyciężył "ciemności podziału, przemocy i nienawiści u naszych sąsiadów na Ukrainie, pomagając im w budowaniu społeczeństwa, w którym będzie szanowany każdy człowiek i zachowaniu jedności".

Abp Gądecki odniósł się też do zbliżających się uroczystości kanonizacyjnych papieży Jana XXIII i Jana Pawła II. Idźmy zaangażowani w trudne sprawy naszej ojczyzny, ze spojrzeniem skierowanym w niebo. Niech na tej drodze umacnia nas niewzruszona wiara kanonizowanych wkrótce błogosławionych papieży Jana XXIII i Jana Pawła II - powiedział.

Niech światło Zmartwychwstałego dotrze do każdego Polaka w Ojczyźnie i poza jej granicami. Niech dosięgnie wszystkich chrześcijan, którzy razem z nami wyznają wiarę w ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana, poszukując jedności na drogach ekumenizmu - podkreślił hierarcha.