Diecezjalne centra organizacyjne Światowych Dni Młodzieży z woj. śląskiego poszukują wolontariuszy mówiących w mniej popularnych językach obcych. Chodzi m.in. o osoby posługujące się językiem węgierskim, czeskim, słowackim, włoskim czy hiszpańskim.

Centralne uroczystości ŚDM z udziałem papieża Franciszka odbędą się od 26 do 31 lipca w Krakowie. Kilka wcześniejszych dni - od 20 do 25 lipca - pielgrzymi z całego świata spędzą w poszczególnych diecezjach.

Choć większość pielgrzymów zna język angielski, naszym gościom np. z Włoch, Węgier, Czech czy Słowacji z pewnością będzie łatwiej, jeśli będą mogli kontaktować się z tłumaczem mówiącym w ich języku - powiedział PAP koordynator ŚDM w diecezji gliwickiej ks. Artur Pytel. Chodzi m.in. o pomoc w tłumaczeniu podczas wycieczek.

W związku z tym wydział katechetyczny gliwickiej kurii zwrócił się z prośbą do katechetów, nauczycieli i wychowawców o pomoc w znalezieniu wolontariuszy mówiących w mniej znanych językach obcych. "Poszukujemy chętnych tłumaczy, którzy w ramach wolontariatu zechcieliby na ogólnych zebraniach parafialnych i diecezjalnych pełnić funkcję tłumaczy. Na dzień dzisiejszy zapraszamy do współpracy tłumaczy ze znajomością języków: włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, czeskiego, słowackiego oraz węgierskiego" - napisano w apelu.

To nie jedyna tego typu inicjatywa w woj. śląskim. Niedawno młodzież z Archidiecezji Katowickiej zachęcała uczniów tamtejszych szkół ponadgimnazjalnych do zaangażowania się w wolontariat jako tłumacze. Zgłosiło się już ok. 50 chętnych mówiących po włosku, francusku, hiszpańsku i niemiecku - powiedział PAP tamtejszy diecezjalny koordynator ŚDM ks. Marcin Wierzbicki.

Do znajdujących się na terenie woj. śląskiego w całości lub części archidiecezji: katowickiej i częstochowskiej oraz diecezji: gliwickiej, sosnowieckiej i bielsko-żywieckiej w ramach ŚDM przyjedzie ok. 40 tys. zagranicznych pielgrzymów. Region ten mają odwiedzić młodzi m.in. z Włoch, Francji, Niemiec, Węgier, Czech, Chorwacji, a także z Meksyku, Nikaragui, Tajlandii czy Australii.

W organizację tzw. dni w diecezji - oprócz władz kościelnych - włączają się także samorządy. Przykładowo w Rybniku zaplanowano m.in. plenerowe koncerty muzyczne w centrum miasta. Dla przebywających w Rybniku pielgrzymów przygotowany zostanie również przewodnik z informacjami na temat miasta, jego atrakcji oraz rabatów m.in. na usługi gastronomiczne czy kulturalne.

Według informacji Komitetu Organizacyjnego ŚDM pod koniec stycznia zarejestrowało się już 564 tys. osób ze 157 krajów. Podczas głównych obchodów w lipcu przyszłego roku organizatorzy spodziewają się nawet 2,5 mln młodych z całego świata.

(mn)