Światowe Dni Młodzieży w Krakowie to bardzo duże zmiany w poruszaniu się po mieście. Dotyczą one wszystkich: kierowców, pasażerów komunikacji miejskiej, mieszkańców, turystów i pielgrzymów. Pierwsze poważne zmiany zaczną się już 23 lipca. Niektóre potrwają do 2 sierpnia.

Informacje ważne dla kierowców:

W czasie trwania ŚDM miasto zostanie podzielone na kilka stref, w których będą obowiązywały ograniczenia w poruszaniu się pojazdów. Strefy te można podzielić na dwie grupy.

Pierwsza grupa to strefy zamknięte "Błonia" i "Łagiewniki". Zaliczone do nich ulice będą zdominowane przez pieszych i tylko nieliczne pojazdy będą miały prawo do wjazdu. Z uwagi na bardzo duży ruch pieszych obszar ten będzie wyłączony również z ruchu rowerowego!

Druga grupa to trzy strefy o ograniczonym ruchu. Są to obszary, w które również nie każdy pojazd będzie mógł wjechać, jednak restrykcje są w ich przypadku mniejsze. Planując podróż warto sprawdzić czy odbędzie się ona w ramach jednej strefy czy też konieczne będzie przekroczenie granicy stref. Jeśli tak, koniecznie należy sprawdzić czy pojazd będzie dopuszczony do wjazdu w kolejną strefę. Przykładowo jadąc z Ruczaju do Bronowic kierowca będzie poruszał się w obrębie jednej strefy, o ile nie wybierze trasy przez centrum. Również jadąc np. z Placu Centralnego na Kliny przekroczymy granicę strefy, co może wymagać wjazdówki.

GDZIE SZUKAĆ ZEZWOLEŃ NA WJAZD? SPRAWDŹ

ZOBACZ OFICJALNY PROGRAM WIZYTY PAPIEŻA W POLSCE

Wjazdówki będą wydawane przez ZIKiT lub będzie można je pobrać ze strony internetowej ZIKiT. Mieszkańcy powinni mieć przy sobie dokument określający zameldowanie na terenie danej strefy lub inny dokument potwierdzający zamieszkanie w danej strefie, np. aktualną umowę najmu. Natomiast od pracowników dojeżdżający do firm, będą wymagane zaświadczenie z pieczątką od pracodawcy, umieszczone za przednią szybą samochodu. Przewidziane są także wjazdówki wydawane przez ZIKiT (za zezwoleniem zarządcy drogi), które nie będą dostępne do pobrania ze strony (konieczność złożenia wniosku w ZIKiT).

Planując podróż, zwłaszcza, jeśli przebiegać będzie ona w pobliżu stref zamkniętych, strefy ograniczonego ruchu nr 1, czy też po ulicach, na których spodziewany jest ruch pieszych, należy się liczyć z możliwością zmian. Takie decyzje mogą być podjęte przez policjantów zabezpieczających dany rejon miasta i nie da się ich przewidzieć z wyprzedzeniem.

Główne trasy i utrudnienia w poszczególnych rejonach:

Z Placu Centralnego do Centrum Krakowa

Należy pamiętać, że w ścisłym centrum obowiązuje Strefa Ograniczonego Ruchu, która uniemożliwi dojazd do Starego Miasta. Ponadto od 29 do 31 lipca większość trasy prowadzić będzie przez obszar objęty strefą ograniczonego ruchu nr 3. Jadąc do centrum al. Jana Pawła II lub al. Pokoju, kierujący napotka zlokalizowane na jezdni parkingi dla autokarów oraz ruch pieszych. Ponadto 31 lipca w rejonie al. Pokoju i ul. Lema pojawią się czasowe (po południu) wyłączenia ulic z ruchu.

Z Ruczaju do Centrum

Podobnie jak w przypadku pozostałych tras należy pamiętać, o obowiązującej w Centrum strefie ograniczonego ruchu. Od 26 lipca Ruczaj znajdzie się w Strefie Ograniczonego Ruchu nr 2. Ponadto na ciągu ulic Grota Roweckiego - Monte Casino wystąpią utrudnienia związane z przemieszczaniem się dużych grup pieszych oraz przeznaczeniem części ulic na parkingi dla autokarów.  Dojazd może być szczególnie utrudniony od 28 do 31 lipca, kiedy czasowo wyłączane z ruchu będą ulice przecinające trasę do Centrum, np. Konopnickiej.

Z Bronowic do Centrum

Podobnie jak na Ruczaju, również w Bronowicach od 26 lipca będzie obowiązywała Strefa nr 2. Kierujący się do Centrum muszą liczyć się ze wzmożonym ruchem pieszych oraz zmianami w organizacji ruchu w rejonie Błoń oraz ruchem pieszych w rejonie Armii Krajowej, Opolskiej i Królewskiej. Największym utrudnieniem będą zmiany w rejonie Alej Trzech Wieszczów (ATW).

Z Górki Narodowej do Centrum

Dla tej trasy, oprócz ograniczeń wynikających z funkcjonowania Stref Ograniczonego Ruchu, należy uwzględnić utrudnienia związane z funkcjonowaniem al. 29Listopada jako trasy wjazdowej od strony Warszawy i ograniczeń jej przepustowości w skutek zmian organizacji ruchu na ATW i ul. Konopnickiej.

Z Bieżanowa do Centrum

Na tej trasie utrudnienia będą szczególnie zauważalne z momentem zmiany organizacji ruch na ul. Bieżanowskiej i wprowadzeniem tam Strefy Zamieszkania 30 - 31 lipca. Dodatkowo, w tych samych dniach, utrudniony będzie przejazd ul. Wielicką. Dojazd będzie więc trudniejszy podczas części wydarzeń związanych z uroczystością w Brzegach (30-31 lipca) niż podczas wydarzeń zlokalizowanych na Błoniach (26-29.07).

Z Kurdwanowa do Centrum

Podobnie jak w przypadku trasy z Bieżanowa, szczególnie zwrócić należy uwagę na zmiany w organizacji ruchu związane z wydarzeniami w Brzegach oraz zmianami organizacji ruchu na Wielickiej. Ponadto w rejonie tego osiedla znajdą się parkingi autokarów oraz spodziewany jest wzmożony ruch pieszych.

Z Borku Fałęckiego do Centrum

Trasa ta przebiega obok Strefy Wyłączonej z ruchu - Łagiewniki, jest to też rejon miasta w którym przez cały czas trwania ŚDM należy spodziewać się wzmożonego ruchu pieszych. Utrudnienia będą miały kulminację 30 lipca.

Bielany - Centrum

Jest to jedna z tras narażonych na największe utrudnienia. Ma to związek z kilkukrotnym wyłączaniem z ruch ciągu ulic prowadzących w kierunku Balic, a także z bezpośrednim sąsiedztwem z rejonem Błoń, na którym spodziewany jest wyjątkowo duży ruch pieszy. Ciąg ulic prowadzących w kierunku Balic będzie wyłączony z ruchu na kilka godzin 27, 28, 29 i 31 lipca, ponadto zmieniona zostanie organizacji ruchu w rejonie Salwatora (ulice jednokierunkowe i strefy zamieszkania). Podczas ŚDM wykorzystana będzie budowana obecnie obwodnica Bielan.

Informacje dla pasażerów komunikacji miejskiej:

Podczas trwania Światowych Dni Młodzieży komunikacja miejska, rowery i podróże piesze będą podstawową formą przemieszczania się po Krakowie. Wytyczone zostaną dodatkowe buspasy, które ułatwią przemieszczanie się między poszczególnymi strefami. Buspasy pojawią się między innymi na ul. Opolskiej, Nowohuckiej czy Konopnickiej.

POMÓC W PORUSZANIU SIĘ PO MIEŚCIE MOŻE WAM POMÓC TEN ADRES

Już w środę (27.07.2016 r.) zostanie wstrzymany ruch tramwajowy na Salwator oraz przez ul. Franciszkańską. W dniach 27.07.2016 - 31.07.2016 dojdzie do wstrzymania ruchu pojazdów komunikacji miejskiej na wybranych ulicach, w tym: Konopnickiej, Księcia Józefa, Focha, Piastowska, Wielicka, Powstańców Wielkopolski, Powstańców Śląskich, Ofiar Dąbia, aleja Pokoju. Ruch po Alejach Trzech Wieszczów powinien być utrzymywany tak długo, jak będzie to możliwe.

krakow.pl