44 proc. Polaków popiera protest nauczycieli – wynika sondażu CBOS. 36 proc. respondentów jest przeciw.

Z 44 proc. popierających działania nauczycieli 22 proc. wyraziło taką opinię zdecydowanie, a 22 proc. wybrało opcję "raczej popieram".

Z 36 proc. pytanych, którzy są przeciw strajkowi, "zdecydowanie przeciw" jest 19 proc. respondentów, a 17 proc. "jest raczej przeciw". Co szósty badany odnosi się do protestów obojętnie (17 proc.), a tylko nieliczni nie mają wyrobionej opinii na ten temat (3 proc.).

Respondenci zostali zapytanie także o ocenę oczekiwań finansowych nauczycieli. 47 proc. oceniło je jako zbyt duże, dwie piąte badanych (40 proc.) uważa je za odpowiednie. Tylko nieliczni sugerują, że postulaty strajkujących pracowników oświaty są niewystarczające (3 proc). Co dziesiąty pytany nie ma wyrobionej opinii w tej kwestii (10 proc).

Badani odnieśli się również do reakcji rządu wobec strajkujących pedagogów. 42 proc. pytanych oceniła ją jako niewystarczającą. Ankietowani uznali, że strona rządowa wykazuje zbytnią nieustępliwość, lekceważąc w ten sposób problemy i potrzeby nauczycieli. Co trzeci badany (33 proc.) ofertę rządu kierowaną pod adresem protestujących nauczycieli określa jako odpowiednią, a co dziewiąty (11 proc.) uważa, że rząd jest zbyt uległy i za bardzo wychodzi naprzeciw żądaniom i roszczeniom protestujących.