Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie wyroku w sprawie aborcji. Chodzi o decyzję z 22 października ubiegłego roku. Sędziowie TK orzekli wtedy, że przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 r., który zezwalał na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, jest niezgodny z konstytucją. Wyrok został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Decyzja TK wywołała w Polsce falę protestów.

Na stronach Trybunału Konstytucyjnego opublikowane zostało uzasadnienie wyroku ws. aborcji, wydanego ponad 3 miesiące temu. Dokument liczy 153 strony. W uzasadnieniu czytamy, że człowiek od momentu poczęcia ma prawo do życia a każde życie ma taką samą wartość:

Cytat

W ocenie Trybunału, dziecko jeszcze nieurodzone, jako istota ludzka – człowiek, któremu przysługuje przyrodzona i niezbywalna godność, jest podmiotem mającym prawo do życia, zaś system prawny – zgodnie z art. 38 Konstytucji – musi gwarantować należytą ochronę temu centralnemu dobru, bez którego owa podmiotowość zostałaby przekreślona
- napisano w uzasadnieniu Trybunału Konstytucyjnego.

W uzasadnieniu napisano także, że pojęcie "ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu" ma charakter nieostry a prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, nie jest wystarczające dla dopuszczalności pozbawienia życia człowieka w okresie prenatalnym. Samo wskazanie na potencjalne obciążenie dziecka wadami ma charakter eugeniczny. 

Cytat

W ocenie Trybunału, art. 4a ust. 1 pkt 2 u.p.r. nie pozwala przyjąć, że duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu ma stanowić podstawę do automatycznego domniemania naruszenia dobrostanu kobiety ciężarnej, zaś samo wskazanie na potencjalne obciążenie dziecka takimi wadami ma charakter eugeniczny. W przepisie tym zabrakło odniesienia do mierzalnych kryteriów naruszenia dobra matki uzasadniających przerwanie ciąży, czyli takiej sytuacji, w której nie można byłoby od niej prawnie wymagać poświęcenia danego dobra prawnego
- dodano w uzasadnieniu wyroku Trybunału.

Do wyroku zdania odrębne zgłosili sędziowie Leon Kieres i Piotr Pszczółkowski. Wpłynęły też trzy zdania odrębne do uzasadnienia wyroku TK. Zgłosili je sędziowie Zbigniew Jędrzejewski, Mariusz Muszyński i Jarosław Wyrembak. 

Po godzinie 23 wyrok został opublikowany w Dzienniku Ustaw. To oznacza, że w Polsce zakazano przeprowadzenia aborcji w przypadku, gdy płód obciążony jest wadami, uniemożliwiającymi samodzielne życie.

W związku z publikacją uzasadnienia o 18:30 przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie rozpoczęła się demonstracja Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Podobne odbyły się w wielu polskich miastach:

- W Katowicach, pod Katedrą Chrystusa na Powstańców

- W Łodzi, pod siedzibą PIS na Piotrkowskiej 141

- W Bydgoszczy, pod siedzibą PIS na Gdańskiej 10

- W Krakowie, pod siedzibą PIS na Retoryka 7

- W Poznaniu, na placu Wolności

- We Wrocławiu, pod Pręgierzem na Rynku

- W Gdańsku, pod siedzibą PIS na Targu Drzewnym przy Sobieskim

- W Lublinie, pod biurem PIS na Królewskiej 3/32

- W Toruniu pod pomnikiem Mikołaja Kopernika

- W Płocku, pod biurem PIS na Starym Rynku

- W Szczecinie, pod biurem PIS na ulicy Adama Mickiewicza 69A

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

22 października Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 r. zezwalający na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, jest niezgodny z konstytucją. 

Obowiązująca od 1993 r. Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, nazywana tzw. kompromisem aborcyjnym, zezwala na dokonanie aborcji w trzech przypadkach. 

Jednym z nich jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, co uznał TK za niekonstytucyjne. 

Pozostałe przypadki to sytuacja, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (gwałt, kazirodztwo).