Rząd Kataru uznał Narodową Radę Libijską, władze powstańcze z siedzibą w Bengazi, za jedynego prawowitego przedstawiciela narodu libijskiego - poinformowała katarska agencja informacyjna QNA. "Uznanie to wynika z przekonania, że rada stała się w praktyce przedstawicielem Libii i jej braterskiego ludu" - powiedział przedstawiciel MSZ Kataru.

Tłumacząc decyzję władz informator QNA podkreślił, że w skład rady wchodzą przedstawiciele różnych regionów kraju i zyskała ona powszechną akceptację Libijczyków.

17 marca Narodową Radę Libijską uznała Francja. W czwartek przywódcy UE postanowili "promować dialog" z libijskimi siłami opozycji, w tym tymczasową radą w Bengazi. 12 marca kontakt z Narodową Radą Libijską nawiązała Liga Arabska.

23 marca Narodowa Rada Libijska mianowała Mahmuda Dżebrila szefem rządu tymczasowego, wyznaczyła też ministrów tego rządu.