Rząd doprecyzował rozporządzenie ustalające kolejność szczepień przeciwko Covid-19. Pojawiła sie nowa regulacja, w której - jak napisano - w związku z róznymi postulatami uzupełniono kolejność szczepień o dodatkowe grupy osób.

Rząd doprecyzował rozporządzenie ustalające kolejność szczepień przeciwko Covid-19. Pojawiła sie nowa regulacja, w której - jak napisano - w związku z róznymi postulatami uzupełniono kolejność szczepień o dodatkowe grupy osób.
Szczepienie przeciwko Covid-19 /PIROSCHKA VAN DE WOUW /PAP/EPA

Zgodnie z nowymi przepisami w ramach etapu pierwszego będą mogły być szczepione "osoby urodzone po 1961 r. z następującymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu Covid-19: dializowane, z chorobą nowotworową w trakcie leczenia do roku, licząc od dnia ostatniej hospitalizacji do dnia podania pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19, w trakcie przewlekłej wentylacji mechanicznej lub po przeszczepieniu komórek, tkanek i narządów".

Nowelizacja doprecyzowuje także, że ze szczepień w etapie pierwszym mogą korzystać również pacjenci hospicjum domowego oraz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Poszerzono również grupę nauczycieli i pracowników pedagogicznych uprawnionych do wcześniejszych szczepień - dopisano do niej pracowników regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych. Do pierwszej grupy dopisano też strażników gminnych i miejskich.

Kolejną  zmianą w rozporządzeniu ws. ograniczeń epidemicznych jest zwolnienie z obowiązku kwarantanny przez osoby przekraczające granicę naszego kraju, jeżeli mają negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, którego wynik uzyskano nie później niż 48 godzin wcześniej.

Z obowiązku odbycia kwarantanny zwolnieni będą m.in. członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych i członkowie sztabu szkoleniowego, którzy wracają z zawodów organizowanych przez międzynarodową federację sportową.