Przenieść na inne stanowisko lub zwolnić z pracy. Takie możliwości ma dyrektor szpitala, jeśli pracownicy w jego placówce nie wypełnią obowiązku zaszczepienia się przeciwko koronawirusowi. Ministerstwo Zdrowia wydało właśnie rekomendacje w tej sprawie. Do 1 marca wszyscy pracownicy zakładów leczniczych powinni być już w pełni zaszczepieni.

Dyrektorzy szpitali mają prawo żądać, by pracownik złożył oświadczenie o zaszczepieniu. Odmowa złożenia oświadczenia ma być traktowana jako brak szczepienia.

Jeśli jednak pracownicy placówek medycznych nie wypełnią do 1 marca obowiązku szczepiennego - to po pierwsze - jak już kilka razy mówił rzecznik resortu - medyków należy odsunąć od pracy z pacjentami. Tak jak w sytuacji, gdy nie mają obowiązkowych szczepień przeciwko żółtaczce.

Przy szczepieniu na żółtaczkę wiedzą, jak postępować z pracownikami, którzy nie są zaszczepieni - otóż ci pracownicy nie są dopuszczani do opieki nad pacjentem. Liczę, że dyrekcja placówki zachowa się podobnie - mówił już w piątek rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz

Dyrekcja ma prawo także przesunąć niezaszczepioną osobę na inne stanowisko. To na pewno nie będzie łatwe, bo jak mówią dyrektorzy szpitali, na rynku brakuje pracowników - nie tylko medyków.

Wytyczne resortu

W informacji udostępnionej na stronach resortu, ministerstwo podało, że kodeks pracy upoważnia pracodawcę do żądania złożenia przez pracownika oświadczenia o realizacji obowiązku poddania się szczepieniu przeciwko Covid-19.

"Brak poddania się szczepieniu przeciwko Covid-19 może uzasadniać wprowadzenie przez pracodawcę zmian w organizacji pracy pracownika, który nie poddał się takiemu szczepieniu" - wskazało MZ.

Brak szczepienia przeciwko Covid-19 może także - jak stwierdzono - uzasadniać rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z pracownikiem, który nie poddał się takiemu szczepieniu.

Do 1 marca 2022 r. szczepionkę przeciw Covid-19 muszą przyjąć osoby wykonujące zawód medyczny, farmaceuci, studenci medycyny i pracownicy podmiotów medycznych. Rozwiązanie - jak wielokrotnie akcentowało MZ - wprowadzono dla bezpieczeństwa personelu i pacjentów. Obowiązek zaszczepienia nie dotyczy osób, które mają przeciwwskazania do szczepień ze względu na stan zdrowia.