Polski Ład doprowadza do zubożenia dużej części polskiego społeczeństwa. Powinien w całości zostać wycofany - tak apeluje Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pracownicy ZUS-u napisali list, w którym wyliczają, jak nowe przepisy podatkowe dotknęły również ich. Pismo trafiło do premiera Mateusza Morawieckiego i ministra finansów Tadeusza Kościńskiego.

"Różnice w wypłatach sięgają do kilkuset złotych, co przy relatywnie niskich wynagrodzeniach zasadniczych pracowników ZUS jest ogromnym uszczerbkiem na budżetach ich rodzin" - pisze związek zawodowy pracowników w liście. Wystosowany został do prezes Zakładu, ale także do premiera i ministra finansów.

Apelują w nim o wycofanie zmian, które wprowadził Polski Ład. Wymieniają dwa powody.

Pierwszy to taki, że pracownicy ZUS-u stracili po kilkaset złotych na styczniowej pensji. W związku z tym, czują się oszukani. 

Przypominają, że w pandemii ciężko pracowali, żeby organizować wypłacanie rządowych pomocy, jak np. środki w ramach tarczy antykryzysowych. 

Zwracają także uwagę, że pracownicy ZUS-u, w odróżnieniu od wielu innych urzędów, nie zamknęli się na pracy zdalnej, podczas szczytów kolejnych fal zachorowań, ryzykując własnym zdrowiem.

Drugi powód, to - jak piszą związkowcy - Polski Ład uderza w budżety wielu polskich rodzin.

Cytat

Związek Zawodowy Pracowników ZUS apeluje o wycofanie w całości przepisów Polskiego Ładu, które doprowadzają do zubożenia dużej części społeczeństwa, w tym pracowników instytucji zaufania publicznego jaką jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
kończą list.

Stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Stanowisko w sprawie zajął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. "Wszystkie styczniowe wynagrodzenia i inne wypłaty dla pracowników ZUS zostały naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, czyli ustawą o PIT oraz rozporządzeniem MF z dnia 7.1.2022 r., co dodatkowo potwierdzaliśmy w Ministerstwie Finansów" - czytamy w przesłanym nam oświadczeniu.

"Wynagrodzenia w ZUS są płatne <<z dołu>>. W styczniu br. pracownicy ZUS otrzymali najpierw trzynastkę, następnie wynagrodzenie, a następnie premię za IV kwartał 2021 r." - pisze ZUS. Według instytucji niższa niż np. w grudniu 2021 roku wypłata wynagrodzenia może wynikać z wielu różnych okoliczności: 

1) Zastosowanie kwoty wolnej od podatku przy wypłacie trzynastki (której wypłata była wcześniejsza niż wypłata wynagrodzenia),

2) Przekroczenie przez łączny przychód ze stosunku pracy w danym miesiącu kwoty 12,800 zł (należy uwzględnić wszystkie wypłaty, w tym trzynastkę, wynagrodzenie zasadnicze, premię kwartalną),

3) Złożone lub niezłożone przez pracownika oświadczenia, np. PIT-2 albo dotyczące ulgi dla klasy średniej, ulgi senioralnej czy dla rodziny 4+,

4) Potrącenia, np. składka do Pracowniczego Planu Kapitałowego, Kasy-Zapomogowo-Pożyczkowej, na ubezpieczenie grupowe dla pracowników ZUS, potrącenia związane z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, potrącenia komornicze. 

Chaos wokół Polskiego Ładu w pierwszych dniach roku

1 stycznia weszła w życie podatkowa część Polskiego Ładu. Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza ten program w podatkach, jest podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz progu dochodowego do 120 tys. zł. Jednocześnie znika ulga umożliwiająca odliczanie od podatku części (7,75 proc.) składki zdrowotnej, wynoszącej 9 proc. Ma to zrekompensować tzw. ulga dla klasy średniej, czyli osób zarabiających miesięcznie od 5 tys. 701 zł do 11 tys. 141 zł brutto.

Kilka dni po nowym roku media informowały jednak o szeregu grup zawodowych i społecznych, które po 1 stycznia otrzymały wyraźnie niższe wypłaty (m.in. niektórzy nauczyciele, funkcjonariusze służb mundurowych, emeryci). Przedstawiciele rządu wówczas zapowiedzieli zmiany, które mają naprawić skutki wejścia życie Polskiego Ładu. 

Opracowanie: