"Jak będzie wyglądało rozliczenie roczne, jeśli skorzystam z UKŚ i w skali roku wypadnę z przedziału, w którym przysługuje ta ulga, a będę chciała rozliczyć się rocznie ze współmałżonkiem?" – to treść jednego z wielu maili, jaki wpadł do naszej skrzynki fakty@rmf.fm, w trakcie akcji RMF FM "Polski Ład - Rozwiewamy wątpliwości". Stworzyliśmy zespół ekspertów złożony z urzędników Ministerstwa Finansów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Krajowej Administracji Skarbowej. To oni odpowiadali na zadawane przez Was pytania, dotyczące wspólnego rozliczania się z podatku przez małżonków.

Polski Ład - co to jest

Co m.in. zakłada Polski Ład? Wzrost kwoty wolnej do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego do 120 tys. złotych. Zmiany w składce zdrowotnej i ryczałcie. Nowe ulgi podatkowe, m.in. dla rodzin 4+, dla pracujących seniorów i osób powracających do Polski.

Polski Ład to podwyżka kwoty wolnej do 30 tys. zł (jej odpowiednik to 5,1 tys. zł rocznej kwoty zmniejszającej podatek). Wraz z podwyższeniem kwoty wolnej wzrosła też kwota zmniejszająca zaliczki na podatek. Jeszcze w zeszłym roku wynosiła ona 43,76 zł miesięcznie. Od 1 stycznia 2022 r. wynosi 425 zł (1/12 z 5100 zł).

Od 2022 r. obowiązuje wyższy próg podatkowy, który został podniesiony z ok. 85 tys. zł do 120 tys. zł. Oznacza to, że do podstawy obliczenia podatku, nieprzekraczającej 120 tys. zł, stosuje się 17 proc. stawkę podatku. Dopiero do nadwyżki ponad tę kwotę podatek oblicza się według stawki 32 proc.

Kwota zmniejszająca podatek w wysokości 5,1 tys. zł odliczana jest zarówno w rocznym obliczeniu podatku według skali podatkowej (w PIT-36, PIT-36S, PIT-37, PIT-40A) jak i przy obliczaniu zaliczek na podatek w trakcie roku.

Jest stosowana niezależnie od wysokości uzyskanych dochodów.

Ministerstwo Finansów: Polski Ład neutralny dla wspólnie rozliczających się małżonków

Ministerstwo Finansów twierdzi, że dzięki preferencjom dla klasy średniej zmiany podatkowe Polskiego Ładu będą neutralne dla wspólnie rozliczających się małżonków.

I dalej wyjaśnia: "Z preferencji dla klasy średniej mogą korzystać obydwoje małżonkowie, nawet wówczas, gdy przychód np. z pracy na etacie uzyskuje tylko jeden z nich. Warunkiem jest złożenie wspólnego zeznania podatkowego i to, aby po podziale kwoty przychodów na pół, przychód mieścił się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł. Nawet jeśli istnieje dysproporcja między przychodami małżonków i np. jeden przekracza limit przychodowy, a drugi nie osiąga żadnych przychodów, to też mogą skorzystać z odliczenia".

Polski Ład - Wy zadajecie pytanie, eksperci odpowiadają

Kto zyska, a kto straci na Polskim Ładzie? Czy odprawa emerytalna wliczana jest do limitu dochodu ulgi dla klasy średniej? Co zmieni się w deklaracji PIT 2? Jak zmieni się wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych? Co z pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę?

Wątpliwości i pytania dotyczące rozwiązań zawartych w Polskim Ładzie wydają się nie mieć końca. Część z nich dotyczy wspólnego rozliczania się małżonków.

Wątpliwości związane z zapisami rządowego Polskiego Ładu wyjaśniają eksperci KAS, ZUS i Ministerstwa Finansów.

Cytat

W związku z Polskim Ładem, mam pytanie dotyczące rozliczenia PIT za 2022 wspólnie z małżonkiem. Jedno z małżonków ma zarobki roczne mieszczące się w przedziale ulgi dla klasy średniej (pomiędzy 68 412 zł brutto a 133 692 zł brutto), a drugie z małżonków zarabia rocznie ponad górny limit, zatem nie dotyczy go ulga dla klasy średniej. Oboje decydują się rozliczyć wspólnie PIT za 2022 rok. Po zsumowaniu oraz podziale na dwa kwota ich zarobków nadal przekracza limit 133 692 zł brutto. Czy oznacza to, że małżonek, który był indywidualnie w przedziale ulgi, również traci do niej prawo? Oboje zatem nie mają prawa do ulgi i małżonek, który z ulgi nie wypisał się w ciągu roku, będzie ją musiał zwrócić ją przy rozliczeniu rocznym PIT? Przykład: Anna i Jan pracują na umowie o pracę. Anna zarabia rocznie 100.000 zł brutto, Jan zarabia 200.000 zł. Indywidualnie Anna mieści się w przedziale ulgi dla klasy średniej, Jan nie. Anna i Jan rozliczają PIT wspólnie i mają 300.000 zł/2= 150.000 zł brutto. Wspólnie przekraczają próg górny ulgi dla klasy średniej: 133.692 złotych. Czy Anna traci prawo do ulgi dla klasy średniej i musi ją zwrócić?

Eksperci KAS, Ministerstwa Finansów i ZUS odpowiadają: W Państwa przypadku, niezależnie od tego, czy rozliczycie się wspólnie czy oddzielnie, macie prawo do jednej UDKŚ.

Cytat

Jak będzie wyglądało rozliczenie roczne jeśli skorzystam z UKŚ i w skali roku wypadnę z przedziału, w którym przysługuje ta ulga, a będę chciała rozliczyć się rocznie ze współmałżonkiem?

Eksperci KAS, Ministerstwa Finansów i ZUS odpowiadają: 

Jeżeli ½ kwoty łącznych Państwa dochodów będzie mieściła się w przedziale UDKŚ, ulga się Państwu należy. Jeżeli przekroczy dopuszczalny próg, będzie trzeba zwrócić ulgę.


Cytat

Próbuję się dowiedzieć, czy obejmie mnie i męża ulga dla klasy średniej, ale dostępne wyjaśnienia nie odnoszą się wprost do naszej sytuacji. Ja pracuję, przekraczam górny próg ulgi. Mąż właśnie przeszedł na emeryturę, świadczenie pozostaje poniżej limitu ulgi. Rozliczamy się od lat wspólnie. Wspólny dochód podzielony na pół - utrzymuje się w przedziale ulgi. Czy wówczas mam prawo do skorzystania z ulgi w PIT rocznym? Czy dobrze rozumiem, że mąż jako emeryt już nie ma tego prawa, mimo wspólnego rozliczania ? Będę wdzięczna za wyjaśnienie do konkretnego przypadku

Eksperci KAS, Ministerstwa Finansów i ZUS odpowiadają: 

Jeżeli uzyskane przez Panią przychody z tytułu wynagrodzenia po podzieleniu na pół mieszczą się w obowiązującym limicie tj. 68412zł - 133692 zł to oboje Państwo będą mogli zastosować ulgę we wspólnym rozliczeniu, liczoną od połowy łącznych przychodów. Zaznaczyć należy, że przychody uzyskiwane z tytułu emerytury nie są uwzględniane przy obliczaniu łącznej kwoty przychodów uprawniającej do zastosowania ulgi dla klasy średniej.

W przypadku złożenia dwóch odrębnych zeznań podatkowych ulga nie będzie mieć zastosowania u żadnego z małżonków z uwagi na przekroczenie rocznego limitu uprawniającego do ulgi przez jednego z małżonków i uzyskanie przychodów, dla których ulga nie ma zastosowania przez drugiego małżonka.

Cytat

Jestem zatrudniony na umowę o pracę, przewidywany przychód w 2022 to 72 tys. zł. Żona też zatrudniona na umowa o pracę, przychód 40 tys. Czy skorzystać z ulgi dla klasy średniej? Czy ulgą będzie się należała podczas wspólnego rozliczenia?

Eksperci KAS, Ministerstwa Finansów i ZUS odpowiadają: 

Z ulgi dla klasy średniej można skorzystać, jeżeli osiągane przychody z tytułu umowy o pracę, mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł. Wskazał Pan na przychody z tytułu umowy o pracę mieszczące się w ww. przedziale - skorzystanie z ulgi dla klasy średniej jest zasadne.

Przy wspólnym rozliczeniu połowa przychodów wyniesie 72000+40000=112000 zł 112000/2=56000 zł a więc poniżej progu wynoszącego 68412 zł.

Wspólne rozliczenie małżonków nie wyklucza możliwości zastosowania ulgi dla klasy średniej. We wspólnym rozliczeniu z małżonkiem z ulgi dla klasy średniej może skorzystać każdy małżonek, jeżeli indywidualnie spełnia warunki do jej zastosowania.

Cytat

Co z osobami, które od początku roku mają podatek zerowy, a 26 lat kończą w ciągu roku. jak one będą miały naliczana ulgę dla klasy średniej? jeśli się zdecydują z niej korzystać to nie będzie to problem za rok, jeśli miały ja naliczona za niecały rok podatkowy? Czy w ramach wspólnego rozliczenia PIT z małżonkiem, można odzyskać ulgę dla jednego z nich albo dla obojga za rok? Czy są sytuacje kiedy niestosowanej ulgi na bieżąco w 2022 roku, można będzie NIE odzyskać z rozliczeniu rocznym?

Osoby do ukończenia 26. roku życia, których przychody do wysokości 85.528 zł są zwolnione z PIT, mogą skorzystać z ulgi dla klasy średniej, o ile przychody uzyskane ponad ten limit znajdą się w przedziale między 68.412 zł a 133.692 zł

Przy wspólnym rozliczeniu małżonków możliwe będzie skorzystanie z ulgi dla klasy średniej, o ile indywidualne przychody małżonków lub połowa sumy ich przychodów znajdą się w przedziale 68.412 zł a 133.692 zł,

Jeśli podatnik nie stosuje ulgi dla klasy średniej na bieżąco, a po zakończeniu roku okaże się, że ulga ta mu przysługuje, będzie mógł ją uwzględnić w zeznaniu rocznym.