Sejm zbierze się na kilkugodzinnym, nadzwyczajnym posiedzeniu. Rozpatrzy projekt zmian w specustawie powodziowej, dzięki którym pomocą w niej przewidzianą zostaną objęci także poszkodowani w powodzi na Dolnym Śląsku. W związku z remontem sali plenarnej posiedzenie odbędzie się w dużo mniejszej Sali Kolumnowej, gdzie zwykle obradują komisje śledcze. Przygotowano już miejsca dla wszystkich 460 posłów.

Dzisiaj mają się odbyć wszystkie trzy czytania projektu. Jak Sejm znowelizuje ustawę, jeszcze tego samego dnia trafi ona do Senatu, który w środę rozpoczął dwudniowe posiedzenie.

Kluby poselskie deklarują, że do Warszawy wróci dostateczna liczba posłów, by podczas posiedzenia było kworum. Zgodnie z art. 190 regulaminu Sejmu, izba uchwala ustawy większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, chyba że konstytucja stanowi inaczej.

W wyniku ulewnego deszczu, który spadł w sobotę w Bogatyni, wylał dopływ Nysy Łużyckiej - rzeka Miedzianka. Pod wodą znalazło się niemal całe miasto. Wezbrana woda spowodowała też zniszczenie zapory zbiornika Niedów Elektrowni Turów.

Siedmiometrowa fala zalała okoliczne miejscowości na trasie Bogatynia-Zgorzelec oraz przedmieścia samego Zgorzelca.

Podczas czwartkowego posiedzenia Sejm zajmie się także poprawkami Senatu do ustawy o wsparciu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z maja i czerwca 2010 roku.