Szwedzka Królewska Akademia Nauk ogłosiła nazwisko laureatki ufundowanej przez szwedzki Bank Centralny nagrody im. Alfreda Nobla. Claudia Goldin jest trzecią w historii kobietą wyróżnioną tą prestiżową nagrodą.

Claudia Goldin otrzymała nagrodę za działalność, która pozwoliła na lepsze zrozumienie sytuacji kobiet na rynku pracy. Goldin przez lata badała i opracowała kwestię zarobków i wyników kobiet na rynku pracy na przestrzeni wieków. Wyniki jej prac pozwoliły na wysnucie nowatorskich wniosków i wyznaczenie kierunków zmian.

Podstawą jej analiz jest fakt, że wybory kobiet często były i nadal są determinowane przez małżeństwo oraz odpowiedzialność za dom i rodzinę.

Jej spostrzeżenia okazały się uniwersalne, sięgają daleko poza granice Stanów Zjednoczonych, a podobne wzorce zaobserwowano w wielu innych krajach

Claudia Goldin to 77-letnia ekonomistka amerykańska, profesor ekonomii Uniwersytetu Harvarda i przewodnicząca Amerykańskiego Towarzystwa Ekonomicznego w kadencji 2013-14.Jest specjalistką historii gospodarczej Stanów Zjednoczonych, oraz wiodącą badaczką empirycznej mikroekonomii dyskryminacji, różnic preferencji i nierówności ekonomicznych związanych z płcią.

Zrozumienie roli kobiet na rynku pracy jest ważne. Dzięki pionierskim badaniom Goldin wiemy znacznie więcej o czynnikach leżących u podstaw sytuacji kobiet, oraz o tym, jakie przeszkody należy usunąć w przyszłości - podkreślił przewodniczący komitetu noblowskiego Jakob Svensson.

To trzeci raz w historii, kiedy to wyróżnienie zostało przyznane kobiecie.

Badania Claudii Goldin

Goldin przeanalizowała dane z amerykańskich archiwów w okresie ponad 200 lat i wyjaśniła, w jaki sposób różnice w płacach i wskaźnikach zatrudnienia zmieniały się na przestrzeni dziejów. Pokazała, dlaczego udział kobiet w rynku pracy nie rósł w tym okresie od razu, lecz tworzył krzywą przypominającą literę "U". Jak wykazała prof. Goldin, odsetek zamężnych kobiet, które pracowały zawodowo, spadł w związku z przejściem od społeczeństwa rolniczego do przemysłowego na początku XIX wieku, ale zaczął rosnąć wraz z powstaniem i rozwojem usług na początku XX wieku.

Prof. Goldin pokazała, że dostęp do antykoncepcji przyspieszył rewolucyjną zmianę, dając kobietom nowe możliwości planowania kariery zawodowej. Jednak mimo postępu, wzrostu gospodarczego i stałego wzrostu odsetka kobiet pracujących zawodowo w XX wieku, minęło sporo czasu zanim różnica w dochodach kobiet i mężczyzn zaczęła się zmniejszać.

Sekretarz Hans Ellegren przekazał dziennikarzom, że rozmawiał telefonicznie z laureatką przed ogłoszeniem werdyktu. Była zaskoczona i bardzo, bardzo szczęśliwa - ujawnił.

Nagroda im. Nobla z ekonomii

Fundatorem Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii jest Bank Szwecji i jest to jedyna dodatkowa Nagroda Nobla, o jakiej Alfred Nobel nie wspomina w swoim testamencie. Jest to najbardziej prestiżowa nagroda, jaką można przyznać ekonomiście.

Wyróżnienie to przyznawane jest od 1969 roku. Przez te lata nagrody dostały tylko dwie kobiety: Elinor Ostrom w 2009 roku i Esther Duflo w 2019 roku.

Laureaci Nagrody Nobla za działalność w sferze ekonomii otrzymują - podobnie jak nagrodzeni z innych dziedzin - nagrodę z rąk króla Szwecji na wspólnej uroczystości 10 grudnia, w rocznicę śmierci Alfreda Nobla.

W tym roku wartość słynnej nagrody wzrosła do najwyższego w historii poziomu 11 mln koron szwedzkich (ok. 4,41 mln zł).