Dziś przed maturzystami egzaminy pisemne z fizyki z astronomią oraz z filozofii. Oba należą do grupy przedmiotów do wyboru. Egzamin z fizyki z astronomią rozpoczął się o godz. 9.

Chęć zdawania właśnie tego przedmiotu zadeklarowało około 34 tys. maturzystów. Więcej niż połowa z nich - blisko 19 tys. - chce zdawać egzamin na poziomie rozszerzonym, a reszta - na podstawowym.

Egzamin z filozofii przeprowadzony rozpocznie się o godz. 14. Chęć zdawania egzaminu z tego przedmiotu zadeklarowało 636 abiturientów. Zdecydowana większość z nich - 410 - chce go zdawać na poziomie rozszerzonym.

Egzaminy z fizyki z astronomią i z filozofii na poziomie podstawowym potrwają po 120 minut; na poziomie rozszerzonym: z filozofii - 180 minut, z fizyki z astronomią - 150 minut.

Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym. Maturzysta może wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych. Fizyka z astronomią i filozofia należą właśnie do grupy przedmiotów do wyboru. W grupie tej są także: biologia, chemia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, informatyka, język łaciński i kultura antyczna oraz język kaszubski.

Maturzyści muszą jeszcze zdać dwa obowiązkowe egzaminy ustne - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

Egzamin z przedmiotu do wyboru abiturient zdaje tylko na jednym wybranym przez siebie poziomie: podstawowym lub rozszerzonym.

Pisemna sesja maturalna potrwa do 24 maja, ustna - do 27 maja.

Ci abiturienci, którzy nie będą mogli z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w wyznaczonych terminach, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych będą to mogli zrobić w dodatkowym terminie: między 6 a 21 czerwca. Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów obowiązkowych, ma prawo do poprawki w sierpniu.