Maturzyści dziś przystąpią do pisemnego egzaminu z wiedzy o społeczeństwie. Po południu będzie egzamin z historii muzyki. Nie są to egzaminy obowiązkowe. Chęć zdawania egzaminu z WOS zadeklarowało 32 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, czyli ponad 12,5 proc. z nich, a historię muzyki - 374 osoby.

Maturzyści dziś przystąpią do pisemnego egzaminu z wiedzy o społeczeństwie. Po południu będzie egzamin z historii muzyki. Nie są to egzaminy obowiązkowe. Chęć zdawania egzaminu z WOS zadeklarowało 32 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, czyli ponad 12,5 proc. z nich, a historię muzyki - 374 osoby.
Dziś na maturze egzaminy z WOS i historii muzyki /arch. RMF FM /

Wiedza o społeczeństwie przez wiele lat była w czołówce przedmiotów najchętniej wybieranych przez abiturientów na maturze. Obecnie plasuje się na szóstym miejscu po: języku angielskim na poziomie rozszerzonym (najczęściej wybieranym przedmiocie dodatkowym - w tym roku chęć zdawania go zadeklarowało ponad 51 proc. absolwentów), geografii, matematyce na poziomie rozszerzonym, biologii i języku polskim na poziomie rozszerzonym. Historia muzyki od lat należy do przedmiotów rzadko wybieranych.

Arkusz i odpowiedzi z matematyki, poziom rozszerzony. ZOBACZ>>>

Egzamin z WOS zdawać będzie także we wtorek około 3,2 tys. abiturientów z wcześniejszych roczników. Z kolei wśród abiturientów z wcześniejszych roczników chęć zdawania historii muzyki zadeklarowało 46 osób. Egzamin z wiedzy o społeczeństwie rozpocznie się o godz. 9., a egzamin z historii muzyki o godz. 14. Zarówno egzamin z WOS, jak i z historii muzyki na poziomie podstawowym potrwają 120 minut, a na poziomie rozszerzonym - 180 minut.

Maturalny maj

Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym.
Tegoroczni absolwenci, którzy zdają maturę według nowych zasad, muszą też obowiązkowo przystąpić do jednego egzaminu z przedmiotu do wyboru; chętni będą mogli przystąpić jeszcze do pięciu takich egzaminów. Egzaminy te zdawane są tylko na jednym - rozszerzonym poziomie. W tej kategorii znalazły się więc także przedmioty, które maturzyści zdają obowiązkowo na poziomie podstawowym.

Język angielski, poziom rozszerzony [ARKUSZE I ODPOWIEDZI]

Abiturienci zdający maturę według starych zasad mogą, ale nie muszą, przystąpić do pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru; maksymalnie można do sześciu. Mogą też zdawać egzamin na wybranym przez siebie poziomie - podstawowym lub rozszerzonym.
Wszyscy maturzyści - niezależnie czy zdają maturę według starych, czy według nowych zasad - muszą przystąpić także do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 24 maja. Wielu maturzystów zakończy jednak egzaminy pisemne wcześniej - egzaminy z najczęściej wybieranych przedmiotów odbędą się w dwóch pierwszych tygodniach sesji. Ustna sesja egzaminacyjna zakończy się 27 maja.

Aby uzyskać maturę abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik z egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służyć ma tylko przy rekrutacji na studia.

(ug)