Średnia, raczej łatwa – tak tegoroczną maturę z języka polskiego oceniają uczniowie, z którymi rozmawiał nasz reporter. Za abiturientami pierwszy egzamin: z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na naszej stronie znajdziecie już arkusze egzaminacyjne. Na bieżąco będziemy publikujemy także propozycje odpowiedzi przygotowane przez ekspertów portalu Interia.pl.

Średnia, raczej łatwa – tak tegoroczną maturę z języka polskiego oceniają uczniowie, z którymi rozmawiał nasz reporter. Za abiturientami pierwszy egzamin: z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na naszej stronie znajdziecie już arkusze egzaminacyjne. Na bieżąco będziemy publikujemy także propozycje odpowiedzi przygotowane przez ekspertów portalu Interia.pl.
Uczniowie XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego /PAP

Zdający mieli do wyboru wypracowanie na temat "Czy warto kochać, mimo że miłość wiąże się z cierpieniem" (na podstawie IV części "Dziadów" Adama Mickiewicza) lub interpretację wiersza Zbigniewa Herberta "Dałem słowo". Maturzyści mieli też za zadanie odnieść się do tekstów odwołujących się do "Lalki" Bolesława Prusa.

Wielu maturzystów w rozmowie z reporterem RMF FM oceniło egzamin z języka polskiego jako prosty. Generalnie wszystko było proste - testowe pytania też nie były takie trudne, jak potrafią być. Wypracowanie - też pozytywne zaskoczenie - mówiła jedna z maturzystek. 

Jeden z tematów dotyczył też m.in. języka pisanego używanego w internecie. Zdający otrzymali dwa teksty, które zawierały opinie nt. zmian zachodzących w języku pisanym używanym w internecie. Trzeba było m.in. wskazać na czym polega w danej sytuacji niepoprawność stylu i pisowni.


ARKUSZE ZDAŃ Z JĘZYKA POLSKIEGO. POZIOM PODSTAWOWY FORMUŁA OD 2015 [ARKUSZE ZADAŃ] - KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

ARKUSZE ZDAŃ Z JĘZYKA POLSKIEGO. POZIOM PODSTAWOWY FORMUŁA DO 2014 [ARKUSZE ZADAŃ] - KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

Poniżej na bieżąco będziemy publikować propozycje rozwiązań przygotowane przez ekspertów portalu Interia PL. Wciśnij F5, aby odświeżyć stronę.

1./ 1 - NIE; 2 - TAK; 3 - TAK

2./ (odpowiedzi PRZYKŁADOWE) Przykład 1. serdeczne pożegnanie przez Szumana Wokulskiego wyjeżdżającego do Bułgarii; Przykład 2. żywa pamięć Rzeckiego o zmarłym wiele lat wcześniej przyjacielu

3./ (odpowiedź PRZYKŁADOWA) Autorzy tekstu nie podzielają pesymizmu Rzeckiego, dotyczącego ludzkiego życia, a ich argumentem jest postać samego Rzeckiego, po którym zostały osobiste zapiski oraz życzliwa pamięć. Przywołują też cytat z Horacego, kilkakrotnie wpleciony przez Prusa w treść powieści, "non omnis moriar", interpretując go jako iskierkę nadziei, że życie żadnego człowieka nie jest daremne.

4./ (odpowiedzi PRZYKŁADOWE) - powrót rodziny Bonaparte do władzy we Francji, - odzyskanie przez Polskę niepodległości, - szczęśliwe życie Wokulskiego, - szczęśliwy ożenek Wokulskiego.

5./ Składniowy środek stylistyczny: powtórzenie; Funkcja: podkreślenie celowości zastosowanych przez Prusa zabiegów, przywoływanych przez autorów tekstu w charakterze argumentów potwierdzających postawioną przez nich tezę.

6./ A - 3; B - 4; C - 1,2

7./ (odpowiedź PRZYKŁADOWA) Autorzy tekstu odnoszą się do zawartych w wypowiedziach i przemyśleniach bohaterów "Lalki" pesymistycznych wizji ludzkiej egzystencji: jej przypadkowości, bezwolności czy jałowości pomimo podejmowanych niejednokrotnie wysiłków, by nadać jej sens. W samej powieści znajdują argumenty zaprzeczające tak pesymistycznemu odczytaniu człowieczego losu, takie jak przyjaźń, troska o bliźnich czy miłość (podkreślają rolę miłości matczynej), owocujące także po śmierci żywiących te uczucia osób.

1./ Nieprzestrzeganie poprawności zapisu: brak kończenia zdań właściwymi znakami interpunkcyjnymi, nierozpoczynanie zdań wielką literą, nierespektowanie użycia wielkich liter w nazwach własnych, lekceważenie podziału tekstu na akapity.

     Nieprzestrzeganie poprawności stylu: wulgaryzmy, użycie "gwary sieciowej", skrótowce (szczególnie obcego pochodzenia).

2./ Związek frazeologiczny: "cisnąć się na usta", "samo się ciśnie na usta"

     Znaczenie słownikowe: gwałtowna potrzeba powiedzenia czegoś, co w danym kontekście jest dość oczywiste (przynajmniej dla mówiącego)

      Funkcja innowacji: żartobliwe dostosowanie utartego zwrotu do nowej sytuacji komunikacyjnej, która jest opisywana w artykule; gra słowna, gra z przyzwyczajeniem czytelnika, podkreślająca zarazem poważne zmiany zachodzące w naszym sposobie komunikowania się

3./ Osobisty stosunek autora do opisywanego zjawiska językowego zauważyć można w tekście nr 1. Tekst nr 2 pisany jest językiem specjalistycznym, a autorka nie nacechowuje go emocjonalnie, ani nie stara się nawiązać więzi z czytelnikiem. W tekście nr 1 autor posługuje się językiem potocznym, swobodnym; używa 1 os. l. mn. ("my"), podkreślając w ten sposób, że opisywane zagadnienie stanowi przedmiot wspólnego zainteresowania i jego, i czytelników; podejmuje z odbiorcami grę językową, zaś wywód kończy radami i dla siebie, i dla czytelników.

4./ Autor przytacza opinię specjalisty, który tłumaczy, że nowe formy wirtualnej komunikacji nie są tak naprawdę pisaniem ale "piśmienną konwersacją". Autor porównuje ten nowy rodzaj komunikacji do innego rodzaju języka czy fast foodu, którego istnienie nie eliminuje wyrafinowanej kuchni.

5./ Nowe formy wirtualnej komunikacji są wypadkową mowy i pisma, wręcz specyficzną ze względu na kanały komunikacyjne formą "mowy pisanej".

*** WYPRACOWANIE***

Temat nr 1:

Na podstawie załączonego fragmentu "Dziadów" cz. IV oraz innych znanych lektur należało podjąć próbę odpowiedzi na pytanie, czy warto kochać, jeżeli miłość może być źródłem cierpienia. Można było odnieść się, w oparciu o zawarty w tekście Mickiewicza termin "książki zbójeckie", do wpływu literatury na wyobrażenia na temat miłości i cierpienia oraz różnicę między nimi i codziennym życiem. Przydatne do rozwinięcia tematu byłyby np. "Romeo i Julia", "Cierpienia młodego Wertera", "Kordian", "Sonety" Szekspira, "Lalka", "Wichrowe wzgórza", "Pani Bovary" oraz wersje sceniczne i filmowe wymienianych utworów, jak również inne sztuki i filmy (niekoniecznie melodramaty!), np. "Róża" Smarzowskiego.Wyniki w lipcu

Maturalne egzaminy poprawkowe pisemne przeprowadzone będą 23 sierpnia, a poprawkowe ustne w dniach 24-26 sierpnia.

Wyniki matur ogłoszone zostaną 5 lipca, a wyniki egzaminów poprawkowych - 12 września. 

(mal)