Blisko 350 tys. abiturientów przystąpi w czwartek o godz. 9 do obowiązkowego dla wszystkich maturzystów pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Po południu odbędzie się egzamin z wiedzy o tańcu.

Blisko 350 tys. abiturientów przystąpi w czwartek o godz. 9 do obowiązkowego dla wszystkich maturzystów pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Po południu odbędzie się egzamin z wiedzy o tańcu.
Matura 2016. W czwartek abiturienci zmierzą się z matematyką /Archiwum RMF FM

Wśród abiturientów zdających egzamin z matematyki na poziomie podstawowym 283 tys. to tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących i techników; tegoroczni absolwenci z liceów są drugim rocznikiem, a tegoroczni absolwenci techników są pierwszym rocznikiem, który zdaje maturę według nowych zasad. Pozostali zdający matematykę to abiturienci z wcześniejszych roczników.

Maturzyści - niezależnie od tego czy zdają egzamin według nowych, czy według starych zasad - muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym.

Maturzyści zdający zgodnie z nowymi zasadami muszą też obowiązkowo przystąpić do jednego egzaminu z przedmiotu do wyboru; chętni będą mogli przystąpić do sześciu takich egzaminów. Abiturienci zdający według starych zasad mogą, ale nie muszą przystępować do egzaminu z przedmiotu dodatkowego; chętni mogą zdawać nawet sześć przedmiotów. Egzamin z wiedzy o tańcu jest właśnie w grupie takich przedmiotów.

Abiturienci - niezależnie czy zdają maturę według nowych, czy według starych zasad - muszą jeszcze przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

ARKUSZE I PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ BĘDZIEMY PUBLIKOWAĆ NA RMF 24.PL.

Matura 2016: Język polski, poziom podstawowy [ARKUSZE I ODPOWIEDZI]

Matura 2016. Język polski, poziom rozszerzony [ARKUSZE I ODPOWIEDZI]

(mn)