Maturzyści przystąpią w środę do kolejnego egzaminu. Tym razem o godzinie 9 około 365 tys. uczniów klas maturalnych będzie zdawać obowiązkowy pisemny test z matematyki na poziomie podstawowym.

Matura z matematyki na poziomie podstawowym jest przedmiotem obowiązkowym od 2010 roku. Egzamin trwa 170 minut i polega na rozwiązaniu zadań sprawdzających rozumienie pojęć i umiejętność ich zastosowania w życiu codziennym. Maturzyści będą mogli uzyskać 50 punktów. By zdać egzamin, należy otrzymać co najmniej 30 procent wszystkich punktów. 

Po egzaminie na RMF24 znajdziecie arkusze egzaminu i rozwiązania - zarówno zadań o charakterze otwartym jak i zamkniętym.

Co trzeba mieć na maturze z matematyki?

Każdy zdający egzamin musi mieć przy sobie długopis lub pióro z czarnym tuszem do zaznaczania odpowiedzi. Ponadto na egzaminach z matematyki - podobnie jak i geografii - obowiązkowym wyposażeniem jest linijka. Podczas rozwiązywania testu matematycznego przyda się także cyrkiel.

Jak wyglądał egzamin w tamtym roku?

W ubiegłym roku arkusz egzaminacyjny z matematyki na poziomie podstawowym zawierał 34 zadania: zarówno otwarte jak i zamnknięte. Szczególne trudności sprawiły dwa zadania tego drugiego typu: pierwsze, wymagające obliczeń procentowych, oraz zadanie, w którym należało sprawdzić, czy współrzędne danego punktu spełnią równanie okręgu.

Rektor UW: Kandydaci na studia z coraz większym trudem są w stanie używać informacji

Królowa nauk to wciąż zmora polskich maturzystów. Przez wiele lat nie było pytań maturalnych z matematyki. Poziom znajomości matematyki i w ogóle umiejętności logicznego wnioskowania i matematycznego myślenia w społeczeństwie spadł na bardzo niski poziom. Wprowadzenie tej matury rozpoczęło się naprawdę z bardzo niskiego poziomu. Ci, którzy kiedyś zdawali maturę z matematyki, widząc pierwsze pytania na maturze uważali, że są to naprawdę bardzo proste zagadnienia - powiedział w rozmowie z RMF FM rektor UW profesor Marcin Pałys.

Trzy tygodnie maturalnych zmagań

Przypomnijmy, że maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, a w tym ostatnim wypadku mogli wybierać między: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim i włoskim. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym, a chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym.

Poza egzaminami z przedmiotów obowiązkowych maturzyści mogli też wybrać do sześciu przedmiotów dodatkowych, które zdaje się na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. W tej grupie znajdują się: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej, język regionalny (kaszubski), wiedza o społeczeństwie i wiedza o tańcu.

Maturzyści muszą przystąpić także do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Są one przeprowadzane w szkołach przez nauczycieli. Ta sesja egzaminacyjna również zakończy się 28 maja.