We wtorek 11 sierpnia absolwenci szkół wyższych poznają wyniki matur. Będzie można je sprawdzić bez wychodzenia domu, na stronie OKE. W tym roku maturzyści z powodu pandemii pisali swój egzamin nie w maju, lecz w czerwcu.

Maturę zdadzą ci, którzy otrzymają co najmniej 30 proc. punktów z polskiego, 30 proc. z matematyki i 30 proc. języka obcego. Ponadto podeszli do dowolnego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Tutaj jednak nie musi już uzyskać 30 proc. punktów. Taki prób ma zacząć obowiązywać dopiero od 2023 roku.

W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa nie zostały przeprowadzone egzaminy ustne. Z powodu zagrożenia Covid-19 zmienił się także termin matur. Po raz pierwszy w historii - egzamin dojrzałości odbył się w czerwcu, w reżimie sanitarnym, a nie jak każe tradycja na początku maja.

Wyniki matur 2020 na stronach OKE

Centralna Komisja Egzaminacyjna  poinformowała, że wyniki egzaminu maturalnego zostaną udostępnione uczniom 11 sierpnia pomiędzy godz. 8 i 10  na stronach poszczególnych Okręgowych Komisji EgzaminacyjnychListę wraz z linkami znajdziesz tutaj>>>

Jak podkreślano w komunikacie, wyniki nie będą udostępnione w systemach informatycznych o północy.

Trzeba pamiętać, że w jednym momencie na stronę może wchodzić wielu maturzystów, co może powodować chwilowe zawieszenie serwisu.

Przypominamy: Po wejściu na odpowiednią stronę internetową OKE, należy przejść do zakładki "uczeń". Następnie należy wpisać swój numer PESEL oraz hasło, które uczeń powinien otrzymać w szkole.

Oryginał świadectw trzeba dostarczyć na uczelnię

Oryginały świadectw maturalnych oraz ukończenia szkoły trzeba będzie złożyć na uczelni osobiście lub dosłać pocztą, ale już po ogłoszeniu listy przyjętych na poszczególne studia. Każda uczelnia ustala własny termin.

Dodajmy, że matura poprawkowa odbędzie się 8 września o godz. 14. Jej wyniki będą ogłoszone do 30 września.