Do matury z fizyki przystąpiło ponad 21,7 tys. tegorocznych absolwentów. Egzamin rozpoczął się o godz. 9:00 i trwał trzy godziny. Razem z Interią.pl publikujemy arkusz CKE z fizyki i odpowiedzi, które zaproponował ekspert.

To już trzeci tydzień matur.. W poniedziałek i wtorek abiturienci zdawali języki obce - włoski oraz francuski. Znalazł się też jeden chętny na pisanie matury z języka łemkowskiego.

Dziś odbył się egzamin z fizyki na poziomie rozszerzonym. Rozpoczął się o godz. 9:00. Przystąpiło do niego ponad 21,7 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, czyli 8 proc. zdających. Na rozwiązanie arkusza egzaminacyjnego maturzyści mieli równo trzy godziny. 

Każdy maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, języka obcego i matematyki na poziomie podstawowym, a ponadto do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru - może ich wybrać maksymalnie sześć. 

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego. Często liczy się jednak przy rekrutacji na studia.

Maturzysta, który nie zda jednego egzaminu maturalnego może go poprawić w dodatkowym terminie. Ten, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać maturę dopiero za rok.

Matura 2020: Fizyka - arkusz CKE i odpowiedzi

Poniżej publikujemy arkusz CKE z fizyki (poziom rozszerzony) wraz z odpowiedziami zaproponowanymi przez naszego eksperta. 

MATURA 2020: FIZYKA - arkusz CKE (pobierz tutaj)

Więcej odpowiedzi znajdziecie w serwisie Interia.pl