Elementy fantastyczne w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego i analiza wiersza Anny Kamieńskiej "Daremne": takie tematy do wyboru pojawiły się na egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Pisemna matura z języka polskiego na poziomie podstawowym składa się z dwóch części. Maturzyści muszą rozwiązać test i napisać własny tekst: mają wybór między napisaniem rozprawki a analizą tekstu poetyckiego.

W temacie rozprawki podany jest problem, którego ma ona dotyczyć. Maturzysta musi przedstawić swoje stanowisko, uzasadnić je, odwołując się do podanego fragmentu tekstu literackiego (zamieszczonego w arkuszu egzaminacyjnym) oraz innych, wybranych przez siebie tekstów kultury (np. tekstu literackiego, obrazu czy filmu).

W przypadku analizy tekstu poetyckiego jest natomiast tylko ogólne polecenie: zinterpretuj wiersz (zamieszczony w arkuszu egzaminacyjnym), postaw tezę interpretacyjną i uzasadnij ją.

CKE: Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym bez zakłóceń

Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym jest obowiązkowy dla wszystkich abiturientów.

Tegoroczny - przeprowadzany w warunkach epidemii koronawirusa, z zachowaniem reguł reżimu stanitarnego - przebiegł bez zakłóceń: taką informację przekazał dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.

Po godzinie 14:00 rozpoczął się natomiast egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Nie jest on obowiązkowy. Chęć przystąpienia do tego sprawdzianu zadeklarowało 60,5 tysiąca tegorocznych absolwentów liceów i techników oraz 4 100 absolwentów z lat ubiegłych.

MATURA 2020: PUBLIKUJEMY ARKUSZE ZADAŃ i ODPOWIEDZI z JĘZYKA POLSKIEGO na POZIOMIE PODSTAWOWYM! >>>>