Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie (WOS) na poziomie rozszerzonym zakończony. Matura z tego przedmiotu rozpoczęła się w piątek o godz. 14:00 i trwała 180 minut. Poniżej tuż po godz. 19:00 opublikujemy arkusz CKE z WOS-u wraz rozwiązaniami zaproponowanymi przez ekspertów portalu Interia.pl.

WOS przez wiele lat był w czołówce przedmiotów dodatkowych najchętniej wybieranych przez maturzystów. Jednak w ciągu ostatnich lat ten trend uległ zmianie. Obecnie WOS, wśród przedmiotów wybieranych przez abiturientów, jest na dalekim, dziewiątym miejscu (w porównaniu z rokiem poprzednim spadł o dwie pozycje w dół).

Na maturze 2019 WOS zdawało ponad 20 tys. maturzystów, co stanowi jedynie 7,4 proc. wszystkich tegorocznych abiturientów. 

Aby zdać maturę, należy obowiązkowo przystąpić do egzaminów pisemnych z: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego (wszystkie na poziomie podstawowym), a także jednego wybranego przedmiotu dodatkowego (poziom rozszerzony). Z każdego z tych przedmiotów uczeń musi uzyskać wynik nie niższy niż 30 proc. Wyjątkiem jest przedmiot dodatkowy - tutaj nie ma określonego minimalnego progu. Konieczne jest także przystąpienie do egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego.

WOS poziom rozszerzony. Arkusz CKE <<<< ZOBACZ TUTAJ >>>>

Oto propozycje rozwiązań przygotowane przez eksperta portalu Interia.pl

 

Więcej rozwiązań zaproponowanych przez ekspertów portalu Interia.pl znajdziecie <<< TUTAJ >>>