Historia na poziomie rozszerzonym – to z nią w poniedziałek po południu zmagali się maturzyści. Egzamin z tego przedmiotu napisało ponad 20,1 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Poniżej publikujemy arkusz CKE – historia (poziom rozszerzony) oraz nieoficjalne odpowiedzi, które zaproponował ekspert Interii.

Matura 2019 z historii na poziomie rozszerzonym rozpoczęła się o godz. 14:00. Przystąpiło do niej 20,1 tys. osób, czyli 7,5 proc. tegorocznych abiturientów.

Zdający na rozwiązanie wszystkich zadań mieli trzy godziny. Arkusz, podobnie jak w latach poprzednich, składał się z 26 zadań. Były one zróżnicowane pod względem poziomu trudności. Dotyczyły historii politycznej, historii społeczno-gospodarczej oraz historii kultury na przestrzeni wszystkich epok historycznych - od starożytności poprzez średniowiecze, czasy nowożytne, wiek XIX, aż do końca XX wieku. 

Wszystkie polecenia zawierały materiał źródłowy, na podstawie którego należało je rozwiązać, wykorzystując przy tym własną wiedzę. Ostatnie zadanie polegało na napisaniu wypracowania na jeden z podanych tematów.

Matura 2019: Historia - poziom rozszerzony. Arkusz i odpowiedzi

Poniżej publikujemy arkusz CKE z historii na poziomie rozszerzonym wraz z nieoficjalnymi odpowiedziami zaproponowanymi przez naszego eksperta. Arkusze egzaminacyjne CKE wraz z odpowiedziami z innych przedmiotów możecie znaleźć tutaj: Matura 2019 - arkusze CKE i odpowiedzi

HISTORIA - poziom rozszerzony - ARKUSZ CKE (pobierz tutaj)

Kolejne rozwiązania znajdziesz na następnej stronie!