9,2 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników zdawało dziś egzamin pisemny z języka niemieckiego na poziomie podstawowym. Wkrótce publikujemy arkusz maturalny, a także propozycje odpowiedzi, opracowane przez ekspertów specjalnie dla portalu Interia.pl.

ARKUSZ CKE - język niemiecki - poziom podstawowy (KLIKNIJ TUTAJ) + transkrypcja

J. niemiecki, poziom podstawowy. Zobacz odpowiedzi:

Najpopularniejsze na maturze języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski

Chęć zdawania na maturze języka niemieckiego na poziomie podstawowym zadeklarowało 19,2 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Część z nich przystąpi po południu także do pisemnego egzaminu z niemieckiego na poziomie rozszerzonym; rozpocznie się on o godzinie 14. Chęć zdawania egzaminu na tym poziomie zadeklarowało 7,9 tys. abiturientów.

Tegoroczni absolwenci liceów i techników nie są jedynymi, którzy w czwartek będą pisać egzamin z niemieckiego. Razem z nimi piszą go też abiturienci z wcześniejszych roczników: 897 osób zadeklarowało chęć zdawania tego języka na poziomie podstawowym, a 500 - na poziomie rozszerzonym.

Na kolejnym miejscu w wyborach maturzystów, jeśli chodzi o języki obce - po angielskim i niemieckim - znalazł się rosyjski. W tym roku chce go zdawać na poziomie podstawowym 5,3 tys. tegorocznych absolwentów, a 2,1 tys. - na poziomie rozszerzonym. Egzamin z rosyjskiego odbędzie się 17 maja. Pozostałe języki: francuski, hiszpański i włoski będzie zdawać po mniej niż po jednym procencie abiturientów; egzaminy z tych przedmiotów przeprowadzone zostaną: 19, 22 i 23 maja.

Nie są to jednak wszystkie pisemne egzaminy z języków obcych nowożytnych, jakie zostaną przeprowadzone podczas matur. Abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowy egzamin z języka narodowego; chodzi o języki białoruski, ukraiński i litewski. Egzaminy z języków mniejszości przeprowadzone zostaną 24 maja. W tym samym dniu odbędzie się też egzamin z języków kaszubskiego i łemkowskiego.

Trzy obowiązkowe egzaminy pisemne

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym, a ponadto do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru - może ich wybrać maksymalnie sześć.

W grupie przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru są zdawane na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także - na poziomie rozszerzonym - matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.

Abiturienci, którzy nie mogą przystąpić do egzaminów w sesji majowej, a uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, mogą przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu.

Wyniki matur zostaną ogłoszone 30 czerwca.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Ten, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może je poprawiać dopiero za rok.

(mal)