Maturzyści piszą dziś egzamin z języka włoskiego. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego nowożytnego jest jednym z obowiązkowych egzaminów na maturze.

Chęć zdawania na maturze języka włoskiego zadeklarowało w tym roku blisko 650 maturzystów, czyli mniej niż jeden procent abiturientów.

Egzaminy pisemne z języka włoskiego odbędą się rano i po południu. O godzinie 9 rozpocznie się egzamin na poziomie podstawowym, a o godzinie 14 - na poziomie rozszerzonym.

Chęć zdawania egzaminu na poziomie rozszerzonym zadeklarował co trzeci maturzysta zdający egzamin z tego języka obcego.

Egzamin na poziomie podstawowym potrwa 120 minut, na rozszerzonym - 190 minut.

Najchętniej wybieranym przez maturzystów językiem obcym od lat jest język angielski. W tym roku do egzaminu z tego języka przystąpiło ponad 290 tys. abiturientów. Na drugim miejscu jest język niemiecki (zdawało go 38 tys.), a na trzecim rosyjski (10 tys.). Włoski jest na szóstym miejscu w wyborze maturzystów; na czwartym - francuski, na piątym - hiszpański.

Matura 2014: JĘZYK POLSKI, poziom podstawowy - ARKUSZ
Matura 2014: JĘZYK POLSKI, poziom podstawowy - ODPOWIEDZI
Matura 2014: JĘZYK POLSKI, poziom rozszerzony - ARKUSZ

Matura 2014: MATEMATYKA, poziom podstawowy - ARKUSZ
Matura 2014: MATEMATYKA, poziom podstawowy - ODPOWIEDZI
Matura 2014: MATEMATYKA, poziom rozszerzony - ARKUSZ
Matura 2014: MATEMATYKA, poziom rozszerzony - ODPOWIEDZI

Matura 2014: JĘZYK ANGIELSKI poziom podstawowy - ARKUSZ
Matura 2014: JĘZYK ANGIELSKI poziom podstawowy - TRANSKRYPCJA
Matura 2014: JĘZYK ANGIELSKI poziom podstawowy - ODPOWIEDZI

Matura 2014: JĘZYK ANGIELSKI poziom rozszerzony - ARKUSZ cz. I
Matura 2014: JĘZYK ANGIELSKI poziom rozszerzony - ARKUSZ cz. II
Matura 2014: JĘZYK ANGIELSKI poziom rozszerzony - TRANSKRYPCJA
Matura 2014: JĘZYK ANGIELSKI poziom rozszerzony - ODPOWIEDZI cz. I i II

Matura 2014: FIZYKA I ASTRONOMIA poziom podstawowy - ARKUSZ
Matura 2014: FIZYKA I ASTRONOMIA poziom rozszerzony - ARKUSZ
Matura 2014: FIZYKA I ASTRONOMIA poziom podstawowy - ODPOWIEDZI


Matura 2014: Wiedza o tańcu, poziom podstawowy - ARKUSZ
Matura 2014: Wiedza o tańcu, poziom rozszerzony - ARKUSZ

Matura 2014: Język łaciński i kultura antyczna, poziom podstawowy - ARKUSZ
Matura 2014: Język łaciński i kultura antyczna, poziom rozszerzony - ARKUSZ

Matura 2014: WOS, poziom podstawowy - ARKUSZ
Matura 2014: WOS, poziom rozszerzony - ARKUSZMatura 2014: WOS, poziom podstawowy - PROPOZYCJE ODPOWIEDZI


Matura 2014: WOS, poziom rozszerzony - PROPOZYCJE ODPOWIEDZI
Matura 2014: Biologia, poziom podstawowy - ARKUSZ
Matura 2014: Biologia, poziom rozszerzony - ARKUSZ

Matura 2014: Biologia, poziom podstawowy - PROPOZYCJE ODPOWIEDZI
Matura 2014: Biologia, poziom rozszerzony - PROPOZYCJE ODPOWIEDZI
Matura 2014: JĘZYK NIEMIECKI, poziom podstawowy - ARKUSZ
Matura 2014: JĘZYK NIEMIECKI, poziom podstawowy - TRANSKRYPCJA
Matura 2014: JĘZYK NIEMIECKI, poziom podstawowy - WERSJA DLA NIESŁYSZĄCYCH
Matura 2014: JĘZYK NIEMIECKI, poziom podstawowy - ODPOWIEDZI

Matura 2014: JĘZYK NIEMIECKI, poziom rozszerzony - ARKUSZ CZĘŚĆ 1
Matura 2014: JĘZYK NIEMIECKI, poziom rozszerzony - ARKUSZ CZĘŚĆ 2
Matura 2014: JĘZYK NIEMIECKI, poziom rozszerzony - TRANSKRYPCJA CZĘŚĆ 2
Matura 2014: JĘZYK NIEMIECKI, poziom dwujęzyczny - ARKUSZ

Matura 2014: JĘZYK NIEMIECKI, poziom dwujęzyczny - TRANSKRYPCJA
Matura 2014: JĘZYK NIEMIECKI, poziom rozszerzony - PROPOZYCJE ODPOWIEDZI


Matura 2014: GEOGRAFIA, poziom podstawowy - ARKUSZ
Matura 2014: GEOGRAFIA, poziom podstawowy - MAPA
Matura 2014: GEOGRAFIA, poziom podstawowy - ODPOWIEDZI
Matura 2014: GEOGRAFIA, poziom rozszerzony - ARKUSZ

Matura 2014: GEOGRAFIA, poziom rozszerzony - MAPA
Matura 2014: GEOGRAFIA, poziom rozszerzony - ODPOWIEDZI
Matura 2014: JĘZYK ROSYJSKI, poziom podstawowy - ARKUSZ
Matura 2014: JĘZYK ROSYJSKI, poziom podstawowy - TRANSKRYPCJA

Matura 2014: CHEMIA, poziom podstawowy - ARKUSZ
Matura 2014: CHEMIA, poziom rozszerzony - TRANSKRYPCJA


Matura 2014: CHEMIA, poziom podstawowy - PROPOZYCJE ODPOWIEDZI

Matura 2014: CHEMIA, poziom rozszerzony - PROPOZYCJE ODPOWIEDZI
Matura 2014: CHEMIA, poziom podstawowy - ARKUSZ
Matura 2014: CHEMIA, poziom rozszerzony - ARKUSZ

Matura 2014: FRANCUSKI, poziom podstawowy - ARKUSZ
Matura 2014: FRANCUSKI, poziom podstawowy - TRANSKRYPCJA

Matura 2014: FRANCUSKI, poziom rozszerzony - ARKUSZ cz.1
Matura 2014: FRANCUSKI, poziom rozszerzony - ARKUSZ cz.2
Matura 2014: FRANCUSKI, poziom rozszerzony - TRANSKRYPCJA
Matura 2014: FRANCUSKI, poziom dwujęzyczny - ARKUSZ
Matura 2014: FRANCUSKI, poziom dwujęzyczny - TRANSKRYPCJA
Matura 2014: INFORMATYKA, poziom podstawowy - ARKUSZ 1
Matura 2014: INFORMATYKA, poziom podstawowy - ARKUSZ 2

Matura 2014: INFORMATYKA, poziom rozszerzony - ARKUSZ cz.1
Matura 2014: INFORMATYKA, poziom rozszerzony - ARKUSZ cz.2
Matura 2014: HISTORIA, poziom podstawowy - ARKUSZ
Matura 2014: HISTORIA, poziom rozszerzony - ARKUSZ

Matura 2014: HISTORIA, poziom podstawowy - PROPOZYCJE ODPOWIEDZIMatura 2014: Język hiszpański, poziom podstawowy - ARKUSZ
Matura 2014: Język hiszpański, poziom podstawowy - TRANSKRYPCJA NAGRAŃ

Matura 2014: Język hiszpański, poziom rozszerzony - ARKUSZ, część 1
Matura 2014: Język hiszpański, poziom rozszerzony - ARKUSZ, część 2
Matura 2014: Język hiszpański, poziom rozszerzony - TRANSKRYPCJA NAGRAŃ

(j.)